|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

DREPT LA REPLICĂ AL SC PIEŢE PREST S.A. 

piete prest

Având în vedere declarațiile apărute în spațiul public, în ultima săptămână, cu privire la presupusa delapidare care s-ar fi efectuat la Piețe Prest SA, emitem următorul

DREPT LA REPLICĂ

În conformitate cu prevederile art. 8 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, remuneraţia membrilor Consiliului de Administratie este stabilită de către Consiliul Local, prin Contractul de Mandat.
Conform Contractului de Mandat în vigoare în perioada la care se face referire, remuneraţia a constat în plata unei indemnizaţii fixe lunare, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 32/2019.
Potrivit art. 16, pct. 35 din Actul Constitutiv al Societăţii Pieţe Prest SA, Consiliul de Administraţie al societăţii se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, în şedinte convocate de Preşedintele Consiliului de Administaţie sau de Directorul General.
Indemnizaţia lunară fixă nu este condiţionată de organizarea de şedinţe lunare.
Contractul de mandat este valabil 4 ani pentru administratorii permanenţi şi obiectivele acestora sunt, în principal, realizarea indicatorilor financiari şi nefinanciari cuprinşi în planul de administrare al societăţii. În perioada 2017 – 2020, atât indicatorii de performanţă financiari, cât şi planul de administare al societăţii au fost realizate în totalitate.
De fapt, în contractele de mandat ale actualilor administratori sunt cuprinse aceleaşi prevederi cu privire la plata indemizaţiei fixe, însă cu o precizare: actualilor administrator nu li s-a stabilit nici un obiectiv – nu au plan de administrare, deşi acesta trebuia întocmit şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor în 30 de zile de la numire (până în prezent au trecut aproape 60 de zile).
În această perioada, Consiliul de Adminstraţie a dat 15 decizii dintre care 3 au fost ilegale şi 3 au fost date pentru anularea acestora, iar o decizie a fost dată pentru solicitare de birou şi mobilier.
Pentru această „activitate” membrii Consiliul de Administraţie au fost plătiţi. În regulamentul actualului Consiliu de Administraţie, art. 16, alin 2, se precizează: „Indemizaţia fixă lunară se plăteşte de către societate necondiţionat, o dată pe lună, indiferent de numărul de sedinţe ce au loc în luna respectiva.”
Poate că v-aţi referit la delapidare sau intenţie de delapidare atunci când Consiliul de Administraţie îşi selectează acasă firma de recrutare resurse umane care să îi ajute să se aleagă în Consiliul de Administraţie permanent, nerespectând legislaţia privitoare la achiziţiile publice.
Poate v-aţi referit la faptul că au numit în comitetele din cadrul Consiliului de Administraţie membri care nu făceau parte din Consiliul de Administraţie (v-aţi supărat că nu i-am platit şi pe aceştia!?).
Sau v-aţi supărat că la sesizarea mea că acest decizii sunt ilegale, au fost obligaţi să le anuleze?
La modificarea şi anularea acestor decizii nu s-a prezentat nici un argument legal, aşa cum precizeaza propriul regulament votat şi aprobat de actualul Consiliu de Administraţie.

Dacă aţi considerat că s-a produs o delapidare, de ce nu anunţaţi organele de cercetare abilitate? Poate că o faceţi numai demagogic, încercând să mă discreditaţi pe mine şi pe oamenii care muncesc în această societate. Care este scopul pe care îl urmăriţi? (Nu că nu ar fi evident!)
Prin decizia nr. 25/15.06.2021, Consiliul de Administraţie, fără nici o motivare sau urmare a aplicării procedurii legale, a dispus o misiune de audit intern pentru verificarea consumului de combustibil la mijloacele de transport deţinute de Pieţe Prest SA.
La data la care dumneavoastră făceaţi afirmaţia că din auditul intern s-a constatat că s-a produs o delapidare, auditul nu se finalizase.
De fapt, auditul a constatat că, dimpotrivă, faţă de consumul normat de combustibil, introducerea consumului controlat prin GPS a dus la o economie substanţială de combustibil (aproximativ 2,3 tone / lună).
Nu s-a solicitat un audit intern privind utilizarea gazonului rulou în contractele cu persoane fizice sau juridice pe care societatea le-a realizat (în decurs de 5 luni, societatea a realizat, din relaţii cu alte entităţi, cu excepţia Consiliului Local, lucrări în valoare de 120.615,64 lei, ceea ce dovedeşte că s-a creat o imagine favorabilă societăţii Pieţe Prest SA şi că societăţile particulare şi persoanele fizice au încredere că această societate poate realiza lucrări de calitate).
Este adevărat că s-a solicitat de către Consiliul de Administraţie să le fie puse la dispoziţie toate contractele încheiate de societate cu terţi şi situaţia gestionării gazonului rulou. Nu ştim dacă au fost analizate documentele puse la dispoziţie şi nici dacă au ajuns la concluzia că s-ar fi cauzat un prejudiciu.
Putem preciza că în cadrul Pieţe Prest SA întreaga activitatea se desfăşoară legal.
Ne întrebăm ce informaţii deţineţi, altele decât cele prezentate de societate, din care să trageţi concluzia că din această activitate s-ar fi cauzat prejudicii. Dacă detineţi aceste infomaţii, ce vă reţine să anunţaţi organele abilitate să cerceteze aceste presupuse nereguli?

Închei cu speranţa că activitatea dumenavoastră, în calitate de viceprimar al Municipiului Râmnicu Vâlcea, să se desfăşoare cu profesionalism şi imparţialitate, fără să aduceţi, nejustificat, prejudicii de imagine societăţii Pieţe Prest SA şi oamenilor care muncesc pentru acest oraş.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
ING. POPESCU ADRIANA

Leave a Response