|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Abateri financiar-contabile la Primăria comunei Ghioroiu descoperite de Curtea de Conturi 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

În urma unui control al Camerei de Conturi Vâlcea la Primăria comunei Ghioroiu, au fost constatate abateri financiar-contabie de numai 56.000 lei aferente anului 2019, ceea ce este un exemplu bun comparativ cu alte localități din Vâlcea. Referitor la modul în care sunt evidenţiate creanţele bugetare din impozite şi taxe locale, s-a constatat că sumele reprezentând „suprasolviri”, înregistrate la finele anului 2019, nu sunt corect evidenţiate în contabilitate. Aceste sume reprezintă încasări efectuate de la persoane fizice şi juridice, mai mari decât sumele datorate, sau plăţi fără debite pentru unele categorii de impozite şi taxe. În contul 231 ,,Active fixe corporale în curs de execuţie” au fost menținute obiective de investiţii sistate (studii, rapoarte de expertiză. proiecte), la data de 31.12.2019 nefiind analizată posibilitatea continuării investițiilor pentru realizarea cărora acestea au fost executate. Înregistrarea eronată, în cheltuielile perioadei, a unor bunuri achiziționate în anul 2019, în valoare 38 mii lei. La nivelul Primăriei comunei Ghioroiu, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel: nu au fost identificate și evaluate riscurile aferente activităţilor la nivelul fiecărui compartiment; nu a fost elaborat Registrul riscurilor; deși au fost elaborate câteva proceduri operaţionale, acestea nu sunt actualizate; conducătorul instituției nu a elaborat raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019. Nu au fost stabilite, înregistrate, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri în valoare de 1 mie lei. În patrimoniul Primăriei comunei Ghioroiu sunt înregistrate trei autoturisme fapt ce contravine dispozițiilor legale, care permit consiliilor locale ale comunelor să deţină în patrimoniu un singur autoturism.

Leave a Response