|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Noi modalităţi de transmitere a cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidenţă fiscală 

AJFP-Valcea finante

 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/20.04.2021 a Ordinului ministrului finanţelor nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost postat pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii, formatul electronic al cererilor prevăzute de OMFP nr.583/2016, respectiv:

Z01-Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România;

Z03-Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;

Z05-Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

Z07-Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România;

Z09-Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

Z11-Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice străine;

Z13-Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

Astfel, contribuabilii persoane fizice şi juridice pot depune cererile nu numai la registratura organului fiscal sau prin poştă cu confirmare de primire, ci şi electronic prin portalul e-guvernare.ro şi prin Spaţiul Privat Virtual.

Important! Organele fiscale vor prelucra toate cererile depuse, atât electronic cât şi în format hârtie, dar transmiterea certificatelor către persoanele înregistrate în Spaţiul Privat Virtual se va face exclusiv electronic.

 

 

                                                       Biroul comunicare şi servicii interne

Leave a Response