|sâmbătă, noiembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 13.05.2021 

soparla-cu-volanas
  • În urma unui control al Curții de Conturi la societatea Parc Ind (deținută în părți egale de primăriile Drăgășani și Bălcești, precum și de CJ Vâlcea), a reieșit nerealizarea indicatorilor economici prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli pe anii 2017-2019, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform obiectului de activitate pentru care a fost înființată societatea. În anul 2019, gradul de realizare a veniturilor a fost… de 0,91%. În cadrul SC Parc Ind SA nu a fost organizată activitatea de control financiar de gestiune. Concluzia generală cu rezerve a Curții de Conturi, deoarece modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale Județul Vâlcea, respectiv Orașul Bălcești și Municipiul Drăgășani, precum și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli nu sunt în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată societatea.

 

  • Sâmbătă, 8 mai 2021, „Partidul Socialist Român a organizat la Râmnicu Vâlcea o aniversare a creării Partidului Comunist Român. Mai precis s-au aniversat 100 de ani de la începerea congresului de înființare al PCR (8-12 mai 1921). Au participat, pe lîngă membri PSR și o delegație din partea Asociației Scînteia, compusă din Petre Ignatencu, Sergiu Fendrihan și Radu Florian. S-a lansat cartea lui Sergiu Fendrihan PCR la 100 de ani. S-a accentuat importanța valului revoluționar cauzat de Revoluția Rusă care a dus la crearea singurului partid de clasă și internaționalist din istoria României – Partidul Comunist Român cu diversele lui denumiri….”

 

  • Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea anunţă scoaterea la concurs în data de 28 mai 2021 a postului de șef la Ștrandul Ostroveni din cadrul Primăriei Râmnicului. Concursul va avea loc cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Leave a Response