|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Posturi scoase la concurs de Apavil 

apavil-715x400

Concurs/ Examen pentru ocuparea postului de economist în cadrul Biroului Financiar

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de08.06.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă se va susține în data de  15.06.2021, ora 0900;– interviul va avea loc în data de  22.06.2021, ora 0900  .              

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  07.06.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.


Concurs pentru un post de instalator în cadrul Sectorului Bălcești

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care se vor susține în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de08.06.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă se va susține în data de  15.06.2021, ora 0900;– interviul va avea loc în data de  22.06.2021, ora 0900  .              

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  07.06.2021, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave a Response