|sâmbătă, noiembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Pentru acest mandat, primarul comunei Dăești, George Popolan, are o listă cu 21 de proiecte de investiții 

popolan

 

Pentru acest mandat, primarul comunei Dăești, George Popolan, are o listă cu 21 de proiecte de investiții și anume: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-IV Sânbotin şi amenajarea terenului aferent; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin înfiinţarea unui after-school în Sediul Consiliului Local Vechi din satul Dăeşti; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare străzi pe raza comunei Dăeşti; Modernizare străzi pe raza comunei Dăeşti – Asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare a apelor pluviale în comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea; Extindere, reabilitare şi modernizare reţea de apă potabilă în comuna Dăeşti; extindere, reabilitare şi modernizare reţea canalizare în comuna Dăeşti; Extinderea sistem de supraveghere; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modrnizarea comunei Dăeşti – Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local pe raza localităţii Dăeşti; Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare Centru Social la Şcoala Primară din satul Băbueşti; Reconversia şi reutilizarea terenului cu vegetaţie forestieră din zona Bazei Sportive Muscel – crearea unui Parc de Aventură – zonă de agrement şi recreere; Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în comuna Dăeşti; Creşterea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare reţea gaze naturale; Extinderea reţea alimentare cu energie electrică în punctele „Capul Piscului”, „Laz”, precum şi în satele Sânbotin, Fedeleşoiu şi Băbueşti; Modernizare drumuri comunale DC 17, DC 18, DC 19 în comuna Dăeşti; execuţie puţ forat Teren Sport Valea Albă şi în punctul „Sub-dos”, cătun Fuereşti; Creşterea calităţii vieţii populaţiei în comuna Dăeşti – înfiinţare terenuri de joacă pentru copii în satele Dăeşti, Sânbotin şi Fedeleşoiu; Lucrări de refacere drumuri afectate de calamități; Achiziţionare utilaje (buldoexcavator, tarctor, miniîncărcător); Creşterea atractivităţii comunei Dăeşti prin înfiinţarea unui Parc Industrial în zona Sânbotin, Fedeleşoiu; Construirea de drumuri agricole de exploataţie în fondul funciar agricol în comuna Dăeşti; Creşterea siguranţei cetăţenilor în comuna Dăeşti prin achiziţia de sisteme electronice de securitate pentru obiectivele de interes public şi instituţii publice.

Leave a Response