|sâmbătă, noiembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Fostul primar din Prundeni, Ion Horăscu, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare pentru abuz în serviciu! 

horascu-715x400

 

La data de 7 mai 2021, Judecătoria Drăgășani l-a condamnat pe fostul primar din Prundeni, Ion Horia Horăscu la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu asimilat unei fapte de corupţie, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1. Concret, în dosarul nr. 920/223/2017, instanța a decis: „În baza art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. Condamnă inculpatul HORĂSCU ION, fiul lui Constantin şi Ilinca, la 3 ani închisoare. În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, conform dispoziţiilor art.92 Cod penal. În baza art.93 alin.1 Cod penal, obligă inculpatul HORĂSCU ION ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. În baza art.93 alin.3 Cod penal, coroborat cu art.404 alin.2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul HORĂSCU ION va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei comunei Prundeni, judeţul Vâlcea sau Primăriei comunei Orleşti, judeţul Vâlcea. În baza art.91 alin.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii în termenul de supraveghere a unei noi infracţiuni sau în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege. În baza art.67 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului HORĂSCU ION pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal, respectiv: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.65 alin.1 şi 3 Cod penal, aplică inculpatului HORĂSCU ION pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, pedeapsă accesorie ce se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art.19 şi 397 Cod procedură penală raportat la art.1357 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ reprezentat legal de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, şi în consecinţă, obligă pe inculpatul HORĂSCU ION la plata sumei de 134.897 lei despăgubiri civile, cu dobânda legală şi penalităţi de întârziere până la achitarea efectivă a debitului. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală: – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani nr.51/P/2014 din 14 noiembrie 2016, asupra …; – menţine măsura asiguratorie a popririi dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani nr.51/P/2014 din 14 noiembrie 2016 asupra sumelor de bani din următoarele conturi deschise pe numele inculpatului Horăscu Ion: … În baza art.404 alin.4 lit.i Cod procedură penală, rap. la art.25 alin.3 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a Contractului nr.5939/25.07.2012 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Prundeni, judeţul Vâlcea, prin concesiune şi a Contractului nr.6095/01.08.2012 de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală. Obligă inculpatul HORĂSCU ION la 1.200 lei cheltuieli judiciare faţă de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 7 mai 2021”.

Ion Horăscu a dat mai multe „țepe” bugetului local din Prundeni

În anul 2015, în calitatea de primar al comunei Prundeni, Ion Horăscu nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu conform dispoziţiilor legale în legătură cu lucrările la obiectivul „Reabilitare Centrul Multifuncțional Călina” dispunând plata nejustificată a sumei totale de 35.000 lei către o societate comercială. Tot, în anul 2015, în aceeași calitate, inculpatul Horăscu Ion, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu conform dispoziţiilor legale în legătură cu încheierea şi derularea contractului de execuţie lucrări având ca obiect „Lucrări calamităţi – Refacere platformă drum forestier, Refacere platformă drumuri de interes local, Refacere reţea de canalizare pe raza com. Prundeni, jud. Valcea” încheiat cu o societate comercială, efectuând plăţi nelegale în sumă de 477.000 lei, în condițiile în care lucrările respective nu au fost efectuate. În cadrul contractului de execuţie lucrări menţionat mai sus, o parte din suma de bani primită de U.A.T.C. Prundeni din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru obiectivele de infrastructură afectate de calamităţi, a fost folosită de către inculpatul Horăscu Ion, în alte scopuri, schimbând destinația fondurilor, valoarea totală a sumelor folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost alocate, fiind de 653.565,16 lei.

De asemenea, în anul 2015, după ce Primăria Prundeni, în baza H.C.L. nr. 37/14.07.2015 şi O.U.G. nr. 2/2015, a încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice Convenţia de împrumut pentru asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale, primind astfel finanţare în sumă totală de 1.534.562 lei, inculpatul, în calitate de primar al com. Prundeni și ordonator principal de credite, a schimbat destinaţia fondurilor băneşti în valoare de 1.410.562,05 lei, folosindu-le în alte scopuri. Pentru a face posibilă plata sumei menţionate şi a da aparenţa de legalitate că suma este folosită în scopul declarat corespunzător destinației creditelor bugetare, inculpatul Horăscu Ion a întocmit în fals documentele specifice decontării investiţiilor prin înscrierea unor date eronate, care conţineau informaţii fără legătură cu obiectul angajamentelor legale achitate. În luna august 2017, cu încălcarea dispoziţiilor legale, inculpatul Horăscu Ion în calitate de primar al com. Prundeni a achitat către bugetul de stat suma de 86.436 lei din fondurile comunei Prundeni, pentru a stinge executarea silită pentru debite datorate de persoana fizică Horăscu Ion, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, utilizând astfel creditele bugetare ale comunei Prundeni în alte scopuri decât cele legate de activitatea unităţii administrativ-teritoriale, obţinând astfel un folos necuvenit şi cauzând o pagubă comunei Prundeni în sumă de 86.436 lei.

Nicu Trandafir

Leave a Response