|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Deputatul PSD Ovidiu Popa s-a interesat la ministrul Cercetării despre programul de investiții al Poștei Române 

Popa deputat

 

Luna trecută, deputatul PSD Ovidiu Popa a adresat o întrebare ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării pe tema programului de investiții al Poștei Române: „Compania Națională Poșta Română este unul dintre cei mai mari angajatori cu capital majoritar de stat din România, cu peste 24.000 de angajați și o reţea de peste 5.500 de subunităţi poştale la nivel naţional, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poştale. În spațiul public se vorbește intens despre programul de investiții al Poștei Române, despre creditul de 200 milioane lei de la Eximbank pentru investiţii în modernizare şi digitalizare. De asmenenea, tot din sursele deschise de informare am constatat că anul trecut s-a recepționat cu mult fast finalizarea unor lucrări banale de zugrăvire, reparații curente, dotări cu aparatură care are menirea de a asigura un confort firesc angajaților din câteva oficii poștale, comparativ cu numărul mare din rețeaua Poștei Române. La începutul acestui an, CNPR a anunțat un amplu program de concedieri, care a produs teamă și nesiguranță în rândul poștașilor. Având în vedere acestea, din surse deschise, vă rugăm, domnule Ministru, în numele cetățenilor deserviți de Poșta Română și care au dreptul să cunoască activitatea companiei de stat, să ne furnizați următoarele informații:

Referitor la numirea membrilor CA: 1. Care este, la ora actuală, componența CA al CNPR? 2. Când și în baza căror acte normative a fost numit fiecare administrator? 3. Vă rugăm să ne furnizați informații referitoare la studiile și experiența profesională a fiecărui administrator! 4. Care a fost componența boardului reunit în ședința CA al CNPR din 18 februarie 2021? 5. Ce decizii au fost luate? 6. Ce impact au aceste decizii asupra activității companiei? 7. Având în vedere că managementul companiei este unul provizoriu, și că acest lucru are un impact negativ asupra activității pe termen mediu și lung a companiei, cât veți mai perpetua acest provizorat, care de la managementul executiv se transmite și în ceea ce privește administratorii companiei? 8. Când se va organiza concurs pentru numirea unui management profesionist în respectând principiile guvernanței corporative? Referitor la obiectivele de investiții ale CNPR: 9. Care este bugetul total al CNPR ( buget propriu, prin bugetul MCID și credite accesate) pentru investiții pe perioada 2020 – 2024 10. Programarea anuală a acestui buget. 11. Programul, în detaliu, de investiții, pe fiecare obiectiv în parte, precum și sursa/sursele financiară/financiare alocată/alocate fiecărei investiții. 12. Procedurile, la fiecare obiectiv în parte, prin care vor fi contractate aceste achiziții. 13. Lista obiectivelor de investiții finalizate în anul 2020, procedura de contractare, istoricul achiziției investiției, din momentul declanșării și până la finalizarera acesteia. 14. Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021, bugetul, procedura prin care se vor contracta, termenele de implementare. 15. Lista obiectivelor de investiții aflate în derulare, bugetul, precum și istoricul acestora. 16. Având în vedere că, în prezent, mai puțin de 1000 de oficii din cele 5.500 sunt informatizate, într-o perioadă în care noțiuni precum informatizarea și digitalizarea sunt un laitmotiv al strategiilor și politicilor de dezvoltare și modernizare socio-economică, aveți în vedere un orizont de timp pentru informatizarea tututor oficiilor poștale? 17. Lista programării finalizării informatizării oficiilor poștale, pentru a le aduce la nivelul secolului XXI. 18. Pentru că este o obișnuință a conducerii executive a companiei să facă un eveniment din fiecare zugrăveală banală în vreun oficiu poștal, aceste practici vor continua ori de câte ori se recepționează o lucrare de modernizare/consolidare/informatizare? 19. Lista lucrărilor de modernizare pe fiecare oficiu ăn parte în anul 2020 și bugetul cheltuit.

Referitor la planul de achiziții al CNPR: 20. Care este bugetul total al CNPR alocat achizițiilor, prin licitație, directe, procedură simplificată- de servicii și produse necesare asigurării activității companiei ? 21. Lista achizițiilor derulate, începând cu ianuarie 2020 și până în prezent, precum și bugetul fiecăreia 22. Modalitatea de achiziție și istoricul achiziției pentru fiecare achiziție din lista de mai sus, din momentul declanșării și până la finalizarea acestora.

Referitor la activitatea de promovare și marketing: 23. În mass-media se vehiculează, pentru Poșta Română, un buget, pe anul în curs, pentru activități de marketing de 2 milioane lei. a. Vă rugăm să prezentați strategia de marketing și planul de marketing pe anul 2021, precum și obiectivele măsurabile pe care intenționați să le atingeți; b. Vă rugăm să detaliați fiecare acțiune din planul de merketing, precum și modalitatea prin care acestea vor fi implementate și finalizate. 24. Ce acțiuni de marketing a întreprins CNPR pe parcursul anului 2020 pentru a crește interesul potențialilor clienți pentru produsele și serviciile companiei, cu atât mai mult cu cât pandemia SARS-CoV-2 a deschis oportunități în mediul virtual? 25. Ce rezultat au avut aceste acțiuni, comparativ cu anul 2019?

Referitor la programul de concedieri pe anul 2021: 26. În luna februarie conducerea Poștei Române a anunțat un amplu program de concedieri, cu deosebire în categoria personalului funcțional-administrativ și personal de conducere, program care pe bună dreptate a creat teamă și nesiguranță în rândul tuturor angajaților. a. Vă rugăm să ne precizați câte angajări au fost efectuate în structurile Poștei Române în perioada 2019-2021, defalcat pe fiecare an, pe fiecare sucursală în parte, inclusiv adimistrația centrală! b. Care a fost motivația acestor angajări? c. Vă rugăm să ne comunicați numărul maxim și numărul minim de concedieri, defalcat pe fiecare sucursală în parte, inclusiv administrația centrală! d. Care este motivul concedierilor de anul acesta? e. Pe ce criterii vor fi concediați oamenii? f. Cum explicați faptul că întâi s-au făcut angajari și apoi se fac concedieri? g. Atât o campanie de angajări cât și una de concedieri se fac doar în urma unui audit și cu o fundamentare în spate. Vă rugam să ne furnizați concluziile misiunilor de audit/ fundamentările care au stat la baza angajărilor/concedierilor! h. În situația în care Poșta Română se află într-un impas economico-financiar, care o obligă să recurgă la concedieri colective pentru a echilibra balanța pierderi/încasări, vă rugăm să ne comunicați ce economii/ tăieri de cheltuieli s-au făcut în bugetul CNPR pe anul 2021 comparativ cu 2020 și 2019, astfel încât recurgerea la concedieri să fie ultima soluție de salvare a companiei. i. Cum explicați bugetul de 2 milioane lei pentru marketing, când pe altă parte sunt oameni concediați în numele unei economii cu cheltuielile companiei? j. Cum explicați faptul că la București se anunță concedieri, iar în alte județe ale țării se fac angajări, tot în structurile CNPR. k. Câți angajați au beneficiat de programul de mobilitate profesională pentru a evita disponibilizarea?

Referitor la gestionarea activității economice pe timpul pandemiei: 27. Având în vedere specificitatea anului 2020, dată de pandemia SARS-CoV-2, care a obligat mediul de afaceri privat și de stat să identifice metode de a limita impactul economic negativ asupra bunului mers al afacerilor, vă rugăm să ne comunicați ce măsuri de protejare economiă și financiară a întreprins conducerea executivă a CNPR pentru a menține în echilibru compania? 28. Câte produse și servicii noi, menite să vină în întâmpinarea cetățenilor, ca urmare a restricțiilor de circulație și socializare impuse de stările de urgență și alertă, a implementat conducerea executivă a CNPR în 2020, în condițiile în care viața clienților companiei s-a mutat în cea mai mare parte în mediul virtual? Vă rugăm să detaliați fiecare produs și serviciu nou, creat pe fondul pandemiei. 29. Ce măsuri a întreprins conducerea executivă pentru a menține numărul de locuri de muncă și a-și feri, astfel, proprii angajați de spectrul șomajului, într-o perioadă în care foarte multe companii au fost grav afectate de criza economică și șomajul este în creștere? 30. Vă rugăm să precizați cu cât au crescut, comparativ cu anul 2019, încasările CNPR, în 2020, din acțiunile de curierat, defalcat pe fiecare tip de serviciu, ca urmare a creșterii comenzilor online ale populație? 31. Vă rugăm să precizați ce produse și servicii noi aveți în vedere pentru anul în curs, care să vină în ajutorul oamenilor pe fondul pandemiei!”

Leave a Response