|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Comunicat Chimcomplex privind plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2020 şi disponibilitatea procedurii de plată a dividendelor 

Chimcomplex Rm_ Valcea

 

Societatea Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI informează acţionarii şi investitorii interesaţi despre distribuirea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2020, acordate conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2021 în urma căreia s-a aprobat repartizarea din profitul realizat a sumei de 1.200.000 ron pentru plata dividende, începând cu data de 09.06.2021 (Data plăţii), prin intermediul Depozitarului Central SA, al Participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru (Participanţi) şi al BĂNCII TRANSILVANIA S.A.- agentul de plată selectat.

Dividendul brut este de 0,005099424 lei pentru o acţiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi reţinut la sursa în cotele prevăzute de lege sau alte reglementări specifice.

Plata dividendelor se va realiza către acţionarii S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI înscrişi în Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central SA, la data de 18.05.2021 (Data de înregistrare), aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2021 (EX date: 17.05.2021).

Toate costurile aferente încasării dividendelor de către acţionari, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate de către Emitent, cu excepţia costurilor de înregistrare a conturilor IBAN menţionate la punctul 4.A.1.a) şi b) din Procedură de plată a dividendelor.

PROCEDURA PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR AFERENTE EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2020 ESTE POSTATA PE SITE-UL www.chimcomplex.ro secţiunea Investitorii – Noutăţi, precum şi pe site-ul Depozitarului Central S.A. Bucureşti.

Leave a Response