|sâmbătă, noiembrie 26, 2022
  • Follow Us!

Colegiul Naţional ” Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea la ceas de mare sărbătoare 

lahovary-e1472551877100

 

Nu credem că există vreo localitate din judeţul nostru sau din ţară, să nu fie dominată de vreo unitate în care să-şi desfăşoare activitatea un segment deosebit de important al vieţii noastre sociale.

La Râmnicu Vâlcea, în centrul municipiului, chiar sub sprânceana dealului Capela, în 1891 se înfiinţează un gimnaziu „clasic”, având ca prim director pe profesorul Alexandru Teodoru. Cursurile debutează în toamna aceluiaşi an la data de 07 septembrie. Dintr-o singură clasă la înfiinţare, gimnaziul respectiv va ajunge să numere după trei ani, mai precis în 1894, patru clase. Notabilităţile oraşului iau hotărârea ca din acel moment gimnaziul să poarte numele de „Mircea –Vodă”.

Date precise despre această hotărâre nu se cunosc cu siguranţă, dacă acest gimnaziu a purtat din acel moment acest nume.

Spre sfârşitul secolului XIX, mai precis în 1899, prin Decretul Ministerial nr. 2533, se decide ca, pe viitor, gimnaziul să poarte numele „Alexandru Lahovari”. Această hotărâre se bazează pe faptul că locul şi majoritatea materialelor de construcţie a liceului au fost donate sub formă gratuită de familia Lahovari.

La începutul sec. XX, Gimnaziul era situat în vechiul local al seminarului din curtea Episcopiei. Clădirea respectivă nu îndeplinea condiţiile care pot oferi unui învăţământ al unei şcoli secundare. În urma intervenţiilor hotărâte a locuitorilor micuţei urbe de la poalele dealului Capela, se hotărăşte construirea unui nou local, începând cu anul 1909, construcţie finalizată în 1911.

Noua construcţie va adăposti un număr de 155 de elevi şi va reprezenta din acel moment un simbol al oraşului. Oriunde mă duc, atât în ţară cât şi în străinătate, nu există partener de dialog să nu mă întrebe de soarta acestei frumoase şi emblematice clădiri care găzduieşte astăzi , la 130 de ani, Colegiul Naţional Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea.

La data de 12 octombrie 1913, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, aşa cum se numea Ministerul Educaţiei Naţionale de astăzi, aprobă înfiinţarea cursului superior cu o secţie reală, completată cu o secţie pedagogică.

Prima mare conflagraţie mondială, aduce numai nenorociri, nu numai în sistemul educaţional românesc dar şi în alte segmente ale vieţii sociale.În acest sens, informăm cititorii noştrii, că fondurile gimnaziului sunt canalizate în alte scopuri, ceea ce determină conducerea ministerului, a administraţiei locale şi a gimnaziului, să desfiinţeze cursul superior.

La 1 septembrie 1919, după terminarea primului Război Mondial, Gimnaziul din Râmnicu Vâlcea este transformat din nou în liceu. Oraşul se dezvoltă, tot mai mulţi elevi din împrejurimi determină conducerea ministerului şi a liceului să mărească numărul claselor de la 8 la 12, iar vechiul local devine neîncăpător. Pe aceste considerente se aprobă construirea unei noi aripi, care va fi terminată după mari eforturi financiare.

În anul şcolar 1934-1935, Liceul Alexandru Lahovari” este încadrat în categoria C. Modernizat şi îmbogăţit cu o a treia aripă. Sub formă de U cu deschidere prin curtea interioară înspre partea Sudică. Datorită spaţiului generos, a eminenţilor dascăli care predau la această şcoală emblematică a învăţământului românesc, Ministerul hotărăşte ca în anul 1941 lucrările unui mare Congres al Corpului Didactic să se desfăşoare la liceul Alexandru Lahovari.

În timpul desfăşurării celei de a doua mari conflagraţii mondiale, o parte a liceului ajunge să funcţioneze ca spital. Dacă până în 1956 clasele liceului erau formate doar din băieţi, după acest an sunt înfiinţate clase mixte, care funcţionează şi în prezent. Un lucru extrem de important este faptul că în cadrul acestei mari unităţi şcolare funcţionează şi clase gimnaziale, având la pupitru profesori de mare valoare profesională. În acea perioadă unitatea şcolară respectivă avea trecut pe frontispiciu Şcoala Medie nr. 1 Râmnicu Vâlcea, iar înainte numindu-se Liceul Teoretic de băieţi Râmnicu Vâlcea.

În anul şcolar 1965-1966, odată cu trecerea la durata studiilor preuniversitare de 12 clase, prestigioasa şcoală de la Râmnicu Vâlcea, primeşte denumirea de „Liceul Nicolae Bălcescu”, sub care va fi cunoscută până în anul 1978, când îşi schimbă numele în Liceul de Matematică-Fizică Nicolae Bălcescu.

După Revoluţia din decembrie 1989, numele prestigioasei şcoli va fi din nou schimbat, redevenind „Alexandru Lahovari”. Din 1997 acestuia îi este acordată titulatura de Colegiul Naţional Alexandru Lahovari, nume sub care funcţionează şi astăzi.

Ca o noutate, pentru cei care nu cunosc, este faptul că în 1953 în cadrul liceului a funcţionat Şcoala Sportivă de elevi Râmnicu Vâlcea, unitate care a dat sportului românesc rezultate de excepţie, având ca principală sursă de depistare şi selecţie masa mare de elevi înregimentaţi la Colegiul Naţional Alexandru Lahovari. Acest liceu, monument al tinereţii ascunse sub haina biciuită de vreme, colegiul a fost un martor tăcut al trecerii generaţiilor de elevi. Unii şi-au lăsat numele întipărit în analele acestui liceu prin rezultatele deosebite obţinute la diferite olimpiade şi concursuri şcolare, pe plan naţional şi internaţional.

Ne rezervăm dreptul ca în numărul viitor al ziarului nostru să înştiinţăm cititorii noştri de rezultatele obţinute de-a lungul anilor la diferite concursuri şi olimpiade, numele lor, dar şi să reamintim numele unor mari personalităţi care au plecat în viaţă de pe băncile acestei minunate şi rodnice şcoli. Nu vom uita realizările şi obiectivele obţinute de elevi în îndelungata activitate şi nu în ultimul rând numele eminenţilor dascăli pe care i-a avut cancelaria acestei şcoli de excepţie.

Nicolae Dinescu

Leave a Response