|vineri, iulie 23, 2021
  • Follow Us!

Raport Euro Insol: Anul 2020, pierderi record de 97,16 milioane de lei pentru societatea CET Govora 

Cet-Govora

 

Potrivit raportului administratorilor judiciari (Euro Insol SPRL), CET Govora a înregistrat anul trecut venituri de numai 297,6 milioane de lei și pierderi record de 97,16 milioane de lei, față de încasări de 432,6 milioane de lei și pierderi de 54,4 milioane de lei în anul 2019. Numai în luna decembrie 2020, cheltuielile totale înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2020, în sumă de 39,53 milioane de lei, sunt mai mari cu 30,17 milioane de lei decât cheltuielile efectuate în luna decembrie 2019, deoarece în luna decembrie 2019 s-a înregistrat pe cheltuieli reevaluarea estimatului de emisii CO2 necesar conformării anuale în sumă de 27,75 milioane de lei. Cheltuielile totale aferente lunii decembrie 2019 fără influenţa acestei înregistrări era în sumă de 37,1 milioane de lei. Cheltuielile de exploatare, în sumă de 39,49 milioane de lei, sunt mai mari cu 2,55 milioane de lei decât cheltuielile înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2019 fără a lua în calcul înregistrarea reevaluării emisiilor de CO2 din decembrie 2019. Cheltuielile cu combustibilii sunt sensibil mai mici în perioada analizată.

Cheltuielile cu emisiile de CO2 înregistrate de CET Govora în luna decembrie 2020 erau în sumă de 17,19 milioane de lei pentru o cantitate de 105.282 EUA. Cheltuielile cu materialele consumabile înregistrate în luna decembrie 2020 erau în sumă de 620.000 lei, mai mici decât cele înregistrate în decembrie 2019, de 740.000 lei. Cheltuielile cu utilităţile tehnologice (energie, apă tehnologică şi netehnologică) înregistrate în luna decembrie 2020, în sumă de 3,14 milioane de lei, au fost mai mici decât consumurile din perioada similară a anului anterior, de 3,73 milioane de lei. Cheltuielile cu reparaţiile înregistrate în luna decembrie 2020 în sumă de 1,62 milioane de lei erau mai mari cu 280.000 lei faţă de cele efectuate în luna decembrie 2019. Cheltuielile cu personalul realizate în luna decembrie 2020 au fost în sumă de 6,9 milioane de lei, cu 2,06 milioane de lei mai mici decât cheltuielile lunii decembrie 2019.

Rezultatul operaţional înregistrat de CET Govora în luna decembrie 2020 este pierdere în sumă de 4,36 milioane de lei, iar rezultatul net este pierdere în sumă de 4,39 milioane de lei, în timp ce în luna decembrie 2019 rezultatul operaţional a fost profit în sumă de 31,19 milioane de lei. Pentru perioada ianuarie – decembrie 2020, rezultă o creştere a costului (producere şi cost complet în depozit), în condiţiile reducerii producţiei de lignit cu 171.000 tone (944.000 tone în 2020, faţă de 1,1 milioane de tone în aceeaşi perioadă din 2019).

Totalul încasărilor înregistrat în luna decembrie 2020 de 40 milioane de lei a fost realizat astfel: 44% din energia electrică, 28% din încasări diverse, 17% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 11% din energia termică furnizată agenţilor industriali. În categoria încasări diverse este inclusă încasarea sumei de 10,84 milioane de lei, reprezentând contravaloarea certificatelor EUA aflate în contul CET Govora la data de 2 decembrie 2020. CET Govora a fost nevoită să recurgă la vânzarea certificatelor EUA din portofoliu deoarece se confruntă cu o situaţie economică dificilă, înregistrând la data de 31 octombrie 2020 o pierdere de 83,69 milioane de lei. Rezultatul negativ din primele 10 luni ale anului 2020 a avut drept consecinţă deficitul înregistrat de fluxul de numerar al societăţii, fapt care a generat acumularea de datorii către ANAF, în sumă de 38,68 milioane de lei la data de 31 octombrie 2020.

La sfârşitul lunii decembrie, CET Govora înregistra un efectiv de 1.357 salariaţi, cu 955 mai puţin decât la data deschiderii procedurii insolvenței, când erau angajaţi 2.312. În ceea ce priveşte încadrarea personalului, la data de 31 decembrie 2020, 78,19% dintre persoanele angajate erau muncitori, 6,56% maiştri şi 15,25% personal TESA. Destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna decembrie 2020, în sumă totală de 34,84 milioane de lei, astfel: 26% serviciile de care a beneficiat societatea, 20% pentru obligaţii bugetare, 17% pentru utilităţi, 13% pentru materii prime şi materiale, 11% pentru plăți diverse, 11% pentru obligaţii salariale şi 2% pentru energia electrică furnizată către Chimcomplex.

 

Leave a Response