|marți, octombrie 19, 2021
  • Follow Us!

Programul de investiţii al Sucursalei Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA aferent anului 2021 este de 16,64 milioane euro 

Stefan-Vuza-Presedinte-Chimcomplex-2020-1-1024x683

 

Conform raportului conducerii, programul de investiţii al Sucursalei Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA aferent anului 2021 este de 16,64 milioane de euro, din care, 2 milioane de euro pentru închiderea depozitelor de deşeuri nepericuloase şi periculoase. La Electroliză 1, lucrarea are în vedere iniţierea înlocuirii electrolizoarelor cu unele de ultima generaţie, cu consum energetic redus cu 14%, ceea ce va conduce la economii prin scăderea costurilor cu energia electrică. În cursul anului 2021 se propune un buget de 600.000 euro care va fi utilizat pentru execuţia unei instalaţii de obţinere a apei subrăcite la secţia Clorosodice, prin implementarea a doua agregate de frig şi a sistemului de pompare aferent, care să asigure necesarul de frig pentru secţia Clorosodice la un cost de producţie şi de mentenanţa redus – măsură din Programul de reducere costuri la nivelul sucursalei. La Propenoxid 1 și 2, valoarea cheltuielilor aferente anului 2021 pentru acest obiectiv este de 1,5 milioane de euro şi se are în vedere consolidarea capacităţii de producţie actuale şi atingerea eficienţei economice şi tehnologice maxime.

Pentru consolidarea capacităţii maxime a instalaţiei propenoxid, se are în vedere fiabilizarea instalaţiei prin asigurarea unor noi echipamente care să înlocuiască echipamentele iniţiale, uzate fizic şi moral, resistematizare trasee, optimizarea schimbului termic al apelor uzate, etc. La Polioli Speciali, lucrarea este oportună având în vedere creşterea cererii de piaţă pentru polioli speciali (dioli, triloi) şi rigizi, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricaţie a acestora în instalaţiile existente.

În cursul anului 2021, se prevăd cheltuieli de 5 milioane de euro pentru finalizarea instalaţiei de fabricaţie dioli şi trioli (achiziţii echipamente şi aparatură de automatizare şi control, lucrări de constructii-montaj echipamente, electrice, automatizări, probe tehnologice în vederea pornirii instalaţiei de polioli speciali). În cursul anulu 2021 se prevăd cheltuieli de mediu de 1 milion de euro pentru realizarea unor activităţi incluse în anexă la autorizaţia de gospodărire ape. Se au în vedere lucrări privind tratarea apelor uzate de la Secţia Propenoxid, iniţierea unor modernizări ale staţiei de Control Final şi a staţiei de epurare biologică pentru reducerea conţinutului de suspensii al apelor reziduale.

Valoarea cheltuielilor de mentenanță aferente anului 2021 este de 3,5 milioane de euro şi se are în vedere asigurarea fiabilizării funcţionarii instalaţiilor pe fluxul principal de fabricaţie. În anul 2021 sunt prevăzute cheltuieli de 3 milioane de euro la cazanul de abur. Având în vedere situaţia incertă la furnizorul actual de energie termică şi durata de implementare a instalaţiei de cogenerare mai mare de 2 ani, investiţia constă în realizarea etapizată a două cazane de abur.

(Petre Coman)

Leave a Response