|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Primăria Bujoreni – anunț de angajare 

IMG_4618-715x400

Şcoala Gimnazială Sat Gura Văii anunţă scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre un post de muncitor calificat (mecanic de întreţinere) – 1 normă. Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant conform corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Anexa la HG 286/2011, actualizată cu modificări şi completări ulterioare prezentate în HG 1027/2014.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Şcolii Gimnaziale sat Gura Văii (situat la structura Şcoala Primară Olteni), până la data de 19 aprilie 2021, ora 15.00 sau pe mail-ul scoalaguravaii@gmail.com.

Concursul se va desfăşura astfel:– Proba scrisă: 21 aprilie 2021, ora 12.00- Proba interviu: 21 aprilie 2021, ora 13.30- Contestaţii: 22 aprilie 2021, până la ora 16.00- Afişare rezultate finale: 23 aprilie 2021.

Toate probele se vor susţine la sediul Şcolii Primare Olteni. 

Detalii suplimentare despre condiţiile de participare, condiţiile specifice postului şi despre ce trebuie să conţină dosarul de concurs se pot obţine la sediul Şcolii Primare Olteni sau la numărul de telefon 0761.975.285 sau solicitându-le pe mail-ul scoalaguravaii@gmail.com. Persoane de contact: secretar Luminiţa Păuna.

 

BIROUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI BUJORENI

Leave a Response