|vineri, octombrie 22, 2021
  • Follow Us!

Afaceristul valcean Nicolae Minea, condamnat la 9 ani de inchisoare pentru infracţiuni de evaziune fiscală 

Minea_Nicolae

Judecatorii Curtii de Apel Craiova l-au condamnat pe afaceristul valcean Nicolae Minea la 9 ani de inchisoare pentru infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005).

Extras de pe http://portal.just.ro/:

Nr. unic (nr. format vechi) : 1171/95/2018
Data inregistrarii 13.08.2020
Data ultimei modificari: 07.04.2021
Sectie: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori –  Curtea de Apel CRAIOVA
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

 

Părţi

Nume Calitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ Apelant
SIMION GHEORGHE Apelant Inculpat
S.C. GEMENISERV S.A. AVÂND ÎN PREZENT CA ADMINISTRATOR JUDICIAR SIOMAX SPRL Inculpat
MINEA NICOLAE Apelant Inculpat
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ Apelant
STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Parte civilă
S.C. GEMENISERV S.A. Inculpat

 

Şedinţe

09.03.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: C.13ap
Tip solutie: Nefondat
Solutia pe scurt: In baza art 421 pct. 1 litera b Cpp respinge apelurile formulate de apelantii inculpatul Minea Nicolae si partea civila Statul Roman, prin ANAF, prin DGRFP Craiova, prin AJFP Gorj impotriva sentintei penale nr. 100/2020 a Tribunalului Gorj, ca nefondat. In temeiul art 421 pct 2 litera a Cpp admite apelurile formulate de apelantii Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj si inculpatul Simion Gheorghe. Desfiinteaza in parte sentinta penala apelata si pe fond, rejudecand: 1. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare aplicata inculpatului Simion Gheorghe in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor: Inlatura din operatiunea contopirii pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata pentru infractiunea prev. de art 6 din legea 241/2005, prin sent. pen. nr. 1664/24.06.2014 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin dec. pen. nr. 212/ 18.02.2015 a Curţii de Apel Craiova, in privinta careia constata incidenta deciziei Curtii Constitutionale nr. 363/2015 referitoare la admiterea excep?iei de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, publicata in în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 06 iulie 2015. Inlatura dispozitiile art. 85 C.penal din 1969 privind anularea suspendarii condi?ionate a executării pedepsei de 1 an inchisoare, dispusă prin sent. pen. nr. 1664/24.06.2014 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitiva prin decizia penala nr. 212/18.02.2015 a Curtii de Apel Craiova. Constată ca infractiunea dedusă judecă?ii se afla in concurs real cu infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin: – sent. pen. nr. 2816/18.11.2015 a Judecătoriei Tg-Jiu, definitivă prin dec. pen. nr. 316/26.02.2016 a Curţii de Apel Craiova , la o pedeapsa de 6 luni inchisoare, pentru infractiunea prev de art 322 alin 1 Cp, art 35 alin 1 Cp, cu aplicarea art 91 cp – sent. pen. nr. 267/25.11.2015 a Tribunalului Gorj, definitivă prin dec. pen. nr. 467/21.03.2016 a Curţii de Apel Craiova, la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru infractiunea prev de art 9 alin 1 lit b din legea 241/2005 cu art 41,42 Cp anterior, cu aplicarea art 86/1 Cp anterior. In baza art. 97 C.pen., art. 5 Cp anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sent. pen. nr. 2816/18.11.2015 a Judecătoriei Tg-Jiu. In baza art. 97 C.pen, art 5 Cp, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare dispusă prin sent. pen. nr. 267/25.11.2015 a Tribunalului Gorj. In baza art. 33 lit a, art 34 alin 1 lit b Cp din 1969, art 5 Cp, contope?te pedeapsa de 4 ani inchisoare aplicata in prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin sentin?ele men?ionate, în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care adauga un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa principala de 5 ani inchisoare In baza art. 35 alin 3 C.pen. din 1969, art 5 Cp aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1, lit.a teza a-IIa , lit b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii- director economic), pe o durata de 2 ani. In baza art.71 C.pen. din 1969, art 5 Cp aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin 1 lit.a teza a II a , b si c C.penal din 1969. 2. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare aplicata inculpatului Minea Nicolae in pedepsele componente pe care le repune in individualitatea lor: In baza art. 33 lit a Cp 1969, art 34 lit b, art 5 Cp contope?te pedeapsa de 5 ani inchisoare aplicata in prezenta cauză cu pedeapsa de 8 ani inchisoare aplicata prin sent. pen. nr. 540/28.10.2008 a Judecătoriei Suceava, definitiva prin decizia penala nr. 1158/R/06.06.2012 a Curtii de Apel Bucuresti in pedeapsa cea mai grea, de 8 ani închisoare la care adauga un spor de 1 an inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedepsa de 9 ani inchisoare In baza art. 35 alin 3 C.pen. din 1969, art 5 Cp aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1, lit.a teza a-IIa , b si c C.pen. din 1969 (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa o func?ie sau de a exercita o profesie ori de a desfă?ura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvâr?irea infrac?iunii- asociat ori actionar in cadrul unei societati comerciale ), pe o perioadă de 5 ani. In baza art.71 C.pen. din 1969, art 5 Cp aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a , b si c C.penal din 1969. In baza art 36 alin 3 Cp din 1969, art 5 Cp deduce din pedeapsa rezultantă, perioada executată de la 07.06.2012 la 19.04.2016. Anulează mandatul de executare a pedepsei emis in baza sentintei penale nr. 540/28.10.2008 a Judecatoriei Suceava si dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei hotărâri. Inlatura mentiunea privind mentinerea beneficiului liberarii conditionate dispuse prin decizia penala nr. 2576/2017 a Tribunalului Cluj. Mentine restul dispozitiilor sentintei penale apelate care nu contravin prezentei decizii penale. In temeiul art 275 alin 2 Cpp obliga apelantii inculpatul Minea Nicolae si partea civila Statul Roman, prin ANAF, prin DGRFP Craiova, prin AJFP Gorj la plata sumei de 500 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. restul cheltuielilor judiciare raman in sarcina statului. In temeiul art 275 alin 6 Cpp onorariile cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpati se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.03.2021.
Document: Hotarâre  372/2021  09.03.2021

Leave a Response