|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 29.03.2021 

soparla-cu-volanas
  • Afaceristul Ion Bușcă a cesionat, prin firma Trans Autoro SRL, 6.325 acţiuni la preţul total de 316 milioane de lei vechi societăţii Autoro SRL. Ca urmare a operaţiunilor descrise mai sus şi conform declaraţiei pe proprie răspundere a administratorului Trustul 3 Construcții, structura acţionariatului societăţii este următoarea: Trans Autoro SRL deţine 14.759 acţiuni la valoarea nominală de 5 RON fiecare, împreună valorând 738 milioane de lei vechi, reprezentând 60,000813% din capitalul social; Autoro SRL deţine 9.839 acţiuni la valoarea nominală de 5 RON fiecare, împreună valorând circa 500 milioane de lei vechi, reprezentând 39,999187% din capitalul social. Cum era normal, profitul şi pierderile societăţii se distribuie, respectiv sunt suportate proporţional cu aportul fiecărui acţionar la capitalul social.

 

  • În cursul anului trecut, Tribunalul Vâlcea a RESPINS contestaţia formulată de numitul Constantin Roibu (fost director al Oltchim și actual „manager” la firma Protectchim) împotriva tabelului suplimentar de creanţe al debitorului SC Oltchim SA, publicat în BPI nr. 13158/08.07.2019 întocmit de consorţiul lichidatorilor judiciari Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, în contradictoriu cu consorţiului lichidatorilor judiciari şi cu comitetul creditorilor constituit din Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Banca Transilvania SA, CEC Bank SA, Societatea Energetică Electrica SA şi Bulrom Gas Impex SRL.

 

  • Pentru a fi numit într-o funcție de conducere la Prefectura Vâlcea, liberalul Victor Stănculescu și-a dat demisia din funcția de consilier județean, CJ Vâlcea urmând ca peste câteva zile să constate încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean. Prin cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 4290 din 15 martie 2021, Victor Stănculescu a solicitat să se ia act de demisia sa din funcţia de consilier judeţean. În conformitate cu prevederile din Codul administrativ, calitatea de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în caz de demisie.

Leave a Response