|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Proiectul de buget al Primăriei Râmnicului pe anul 2021 are o valoare estimată de 279,76 milioane de lei 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

După cum s-a mai consemnat, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a inițiat procedura de consultare publică asupra proiectului de buget al municipiului pe anul 2021. Pentru anul acesta, se estimează că municipiul Rm. Vâlcea va încasa venituri în valoare de 279.764.000 lei. Veniturile ce se încasează prin grija structurilor de specialitate din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea, cuvenite bugetului local în cotele legale au fost înscrise în proiectul bugetului la valoarea comunicată de către această instituţie prin adresa nr. VLG- 4511/18.03.2021, iar conform adresei sumele pentru finanţarea cheltuielilor materiale ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2021 vor fi repartizate şi comunicate după ce va fi aprobată hotărâre de guvern privind standardele de cost.

Totodată, în estimarea veniturilor bugetului local pentru anul 2021 s-a ţinut seama şi de transferurile de la alte instituţii, subvenţii de la bugetul de stat şi sume din FEN ce urmează a fi încasate pentru finanţarea unor cheltuilei, astfel: transfer de la Consiliul Judeţean Vâlcea pentru asigurarea finanţării echipei de handbal – 1.000.000 lei; subvenţii de la bugetul de stat (PNDL) – 15.652.000 lei; subvenţii ajutor încălzire – 2.000 lei; subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătății – 3.000.000 lei; fonduri externe nerambursabile- 34.085.000 lei.

Comparativ cu veniturile încasate în anul 2020, se observă o creştere a veniturilor estimate a se încasa în anul 2021, datorată în special: alocării din bugetul de stat a 90% din suma necesară finanţării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare; sume defalcate din impozitul pe venit (cota de 65% din suma încasată pentru primele 3 luni ale anului 2021 şi cota de 63% din suma încasată pentru următoarele luni de 7.600.000 lei); subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (3.000.000 lei); subvenţii bugetul de stat (8.000.000 lei); sume primite în contul plăților efectuate, FEN (19.000.000 lei); sume primite pentru finanţarea burselor şcolare (4.133.000 lei).

 

Peste 73 milioane de lei se vor repartiza la secţiunea dezvoltare

 

La partea de cheltuieli, resursele constituite în anul 2021 se repartizează după cum urmează: 221.448.160 lei la secţiunea funcţionare și 58.315.840 lei la secţiunea dezvoltare. La secţiunea funcţionare resursele bugetului local sunt repartizate pentru: asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la toate structurile de organizare şi pentru toţi ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local; asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale la unităţile de învăţământ şi creşe; asigurarea finanţării măsurilor de protecţie socială, acordarea de subvenţii pentru transportul urban de călători şi pentru compensarea diferenţelor de preţ la energia termică livrată populaţiei; asigurarea finanţării instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din subordinea autorității administrației publice locale; asigurarea finanţării lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi modernizare pentru bunurile din domeniul public şi privat al municipiului; asigurarea surselor pentru programele de dezvoltare locală.

La estimarea veniturilor secţiunii dezvoltare s-au avut în vedere excedentul anului 2020 în suma de 4.785.000 lei, subvenţii estimate a se încasa de la bugetul de stat în baza contractelor PNDL, locuinţe sociale şi reabilitare termică blocuri OUG 18/2009. În afara surselor prezentate, în anul 2020, se estimează a se încasa din rambursări FEN suma de 34.085.000 lei, pentru obiectivele de investiţii aflate în derulare. Suma va deveni sursă de finanţare la momentul încasării la secţiunea de dezvoltare. Precizăm că valoare contractelor de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, aflate în portofoliul Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea este de 351.328.224 lei.

Totodată în anul 2021 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii este aprobată ia tragere din creditele aflate în derulare suma de 14.714.360 lei, astfel: credit EximBank (8.000.000 lei); credit BCR cofinanţare (6.712.000 lei). În condiţiile date, pentru secţiunea dezvoltare se asigură surse de finanţare în sumă de 73.030.200 lei, care sunt repartizate pe obiective în listele de investiţii. Primăria precizează că, la estimarea veniturilor şi cheltuielilor, s-au avut în vedere toate reglementările legale, precum şi cele din hotărârile consiliului local.

(Petre Coman)

Leave a Response