|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Primăria Copăceni a acordat ilegal subvenții de 1,5 miliarde lei vechi din bugetul local pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă 

Copaceni

 

În anul 2019, Primăria Copăceni a acordat ilegal subvenții de 1,5 miliarde lei vechi din bugetul local pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Copăceni, entitate aflată în subordinea Consiliului Local Copăceni, fără a avea la bază o justificare determinată pe baza unei analize economico-financiare a modului de formare a prețului unitar în corelație cu costul total unitar aferent unui metru cub de apă livrat consumatorilor finali, se arată în raportul Curții de Conturi. Alte abateri: neîncasarea redevenței datorate la termenele stabilite pentru concesionarea serviciului public de salubrizare și necalcularea de accesorii pentru neachitarea la termenele stabilite; plata din bugetul local a unei amenzi contravenționale, fără recuperarea contravalorii acesteia de la persoanele răspunzătoare.

Fundamentarea veniturilor proprii la Primăria Copăceni pentru anul 2019, peste nivelul realizărilor din anul 2018, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete în ultimii 2 ani a fost mai mic de 97% pe fiecare an. Nu au fost estimate veniturile la nivelul lor real, pe baza constatării, evaluării și inventarierii materiei impozabile si a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Neevidențierea în conturi de evidență în afara bilanțului a garanțiilor de bună execuție constituite pentru contractul de execuție lucrări „Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, județul Vâlcea”.

La nivelul Primăriei Copăceni, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind identificate următoarele deficiențe: nu a fost întocmit un raport anual al conducătorului entității publice privind modul de proiectare, dezvoltare și implementare a sistemului de control intern managerial; nu au fost identificate funcțiile sensibile la nivelul ordonatorului principal de credite si al entităților publice aflate în subordonare; nu au fost stabiliți indicatorii de performanță pentru activitățile desfășurate în entitate în vederea monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor, la nivelul ordonatorului principal de credite și al entităților publice aflate în subordine/coordonare.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate: s-au înregistrat în contabilitate garanțiile de bună execuție constituite de către executantul lucrării „Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, județul Vâlcea”; s-a actualizat nivelul garanțiilor materiale pentru gestionarii entității; a fost recuperată amenda achitată din bugetul local și accesoriile aferente de la persoana răspunzătoare; s-au facturat, înregistrat în contabilitate și încasat, redevența datorată și majorările de întârziere aferente de la prestatorul serviciului public de salubrizare.

(Petre Coman)

Leave a Response