|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

La începutul acestui an, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a finalizat lucrările la dispensarul uman 

primar-caineni

 

Încă de la începutul acestui an, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a finalizat lucrările la Dispensarul uman. Un alt proiect care se implementează privește dotarea cabinetelor medicilor de familie, dar și a cabinetelor stomatologice. Realizarea și finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură este de altfel prioritatea lui Ion Nicolae, premise ca turismul să se dezvolte și mai mult în această localitate montană. Prin hotărârea nr. 34/2020 Consiliul local Câineni a aprobat implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale”, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. S-a mai adoptat protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Primăria Câineni şi s-a împuternict Ion Nicolae – primarul comunei Câineni să semneze protocolul de colaborare. Încă din toamna anului trecut, primarul Ion Nicolae, de la Câineni, a primit o adresă oficială de la CNI prin care îl informează că proiectul său de modernizare a 8,2 kilometri de străzi a fost inclus în lista sinteză a subprogramului „Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean”. Prin Hotărârea nr. 42/2020, Consiliul Local al comunei Câineni a aprobat implementarea proiectului cu fonduri europene „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Primăria Câineni se angajează să asigure din bugetul local cofinanțarea proiectului precum și toate costurile neeligibile ce derivă prin implementarea proiectului. Pentru mandatul acesta, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, are ca principal obiectiv dezvoltarea turismului în localitate.

Leave a Response