|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului i-a dat „undă verde” lui Vasile Neacșu pentru construirea unei clădiri lângă Primărie 

Vasile Neacsu

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar Neacșu C. Vasile Întreprindere Individuală, cu respectarea următoarelor condiții: construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și infrastructura aferentă – drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului și alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcțiune a acestor construcții – se vor efectua pe cheltuiala investitorului; fațadele vor respecta arhitectura zonei, în speță arhitectura Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Termenul de valabilitate al documentaţiei este de 3 ani de la data aprobării acesteia.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului şi are suprafaţa de 2.687 mp, terenul studiat este format din patru parcele, după cum urmează: teren proprietatea Neacşu C. Vasile Întreprindere Individuală în suprafaţă de 1697 mp, teren proprietatea Bododea Radu Sebastian în suprafaţă de 245 mp, teren proprietatea Drăghici Petre Valentin şi Patrulescu Georgiana Andreea în suprafaţa de 510 mp şi un teren în coproprietatea celor menţionaţi în cote părţi, în suprafaţa de 235 mp, conform extraselor de carte funciară prezentate. Scopul documentaţiei de urbanism PUZ este reglementarea modului de construire, funcţiunea subzonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare al terenului, procentul de ocupare al terenului, retragerea clădirilor faţă de aliniament, distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, reorganizarea spaţiilor de parcare, a spaţiilor verzi, a utilităţilor necesare, circulaţia pietonală şi carosabila în interiorul zonei în conformitate cu condiţiile stabilite prin avize de specialitate şi legislaţia specifică în vigoare.

La eliberarea autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Conform HCL nr. 96 din 31.03.2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, procedura de informare şi consultare a publicului a fost îndeplinită de către elaborator şi investitor, conform raportului de informare şi consultare publică nr. 1.523 din 15.01.2021, anexat documentaţiei de urbanism, cât şi a documentelor aferente acestuia.

(Petre Coman)

Leave a Response