|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Popescu: Consiliul Local al comunei Berislăveşti a aprobat modernizarea a 11 drumuri de interes local 

Berislavesti-Popescu-Nicolae

 

Prin Hotărârea nr. 23/2020, Consiliul Local al Comunei Berislăveşti a aprobat implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale de interes local în Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea” cu o valoare de totală a investiţiei de 8.332.846 lei. Lucrările propuse a se realiza în cadrul proiectului sunt lucrări de modenizare a unor uliţe sau străzi de interes local, astfel: uliţa Parc, uliţa Bărbuci, uliţa Stoeneşti, uliţa Stoeneşti 2, ulița Richeru, uliţa Năstureşti, uliţa Lotreni, uliţa Poartă-Dealul Boului, uliţa Şelăreşti, uliţa Grigoriţă, uliţa Drăguşin, lucrări de construire pod pe strada Lotreni, lucrări de construire pod pe strada Căpruceşti. În anul 2022, Primăria Berislăvești va înființa o rețea inteligentă de transport și distribuție gaze naturale, în parteneriat cu localitatea Sălătrucel. În acest mandat, primarului comunei Berislăvești, Nicolae Popescu, va construi un pod spre Lotreni, în satul Rădăcinești. Cel mai probabil, anul viitor, primarul Nicolae Popescu va demara construirea unei săli de sport pentru elevii Școlii Gimnaziale Berislăvești. Alte obiective ale primarului Nicolae Popescu pentru perioada 2020-2024 sunt: modernizarea drumurilor de interes local; refacerea podului peste pârâul Valea Țigăniei; amenajarea unui stadion în punctul Vărzărie, sat Berislăvești și înființarea unei echipe locale de fotbal; dotarea școlilor cu dispozitive electronice conectate la internet, pentru buna desfăşurare a învăţământului online; constituirea unui parteneriat public-privat în vederea realizării unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice; achiziţia unei vidanje pentru rezolvarea problemelor apărute la sistemul de canalizare; reabilitarea cimitirului din satul Rădăcinești. În vara anului trecut, Consiliul Local al comunei Berislăvești a aprobat alocarea sumei de 140.000 lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea”. În luna aprilie 2020, Primăria comunei Berislăvești a scos la licitaţie reabilitarea drumului comunal spre satul Rădăcineşti.

Leave a Response