|joi, ianuarie 20, 2022
 • Follow Us!

Ion Busca de la Trustul 3 Constructii vrea sa construiasca un bloc cu 8 etaje in Ramnic. Prietenul Virgil si gasca PNL-USR vor vota CONTRA?! Hai, corectilor, sa va vedem! 

Virgul-Pirvulescu

 Ion Bușcă, patronul firmei de constructii Trustul 3, principalul sponsor al fostului candidat PNL Ramnicu Valcea, Virgil Pirvulescu, intentioneaza sa construiasca un nou imobil pe bulevardul Dem Radulescu. Foarte bine, felicitari, spunem noi! Ce ziceti, dragi ramniceni, ii vor tranti consilierii PNL-USR si lui Busca – PUZ-ul, asa cum au facut cu alti dezvoltatori imobiliari din municipiu care au venit cu toate actele in regula?! Pirvulescu si gasca lui au votat impotriva proiectelor de investitii din municipiu pentru ca asa au vrut muschii lor! Sau poate ca acestia nu l-au vizitat inainte pe Virgilica?!

Asadar, haideti sa punem pariu: va trece sau nu de votul consilierilor CORECTIIIII PNL-USR proiectul de hotarare al familiei Busca, partenera de vacante a familiei Pirvulescu?! Pe surse am primit informatia ca Busca l-a antamat deja pe manelistul Salam, sa cante de bucurie, imediat dupa sedinta de CL! 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, inițiator Bușcă Ion și Bușcă Mihaela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

IMG-20210222-WA0019

 

DISPOZIŢIA NR. 387

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

         

            Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de    COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr.35/2021;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

                                           D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 25.02.2021, ora 13.00, la Filarmonica                               ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail ”primaria@primariavl.ro”.

(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

 

                                                             

           PRIMAR,                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                       jurist Ion DIDOIU 

 

 

                                                                        Râmnicu Vâlcea, 19.02.2021

 

 

 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

 1. 387 DIN DATA DE 19.02.2021

 

 

                            PROIECTUL ORDINII DE ZI A

   ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2021:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.03.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a art.14, alin.(1) al Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.03.2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind completarea clauzelor din Contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală în municipiul Râmnicu Vâlcea nr.29372/11.08.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – ”Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.20B”, beneficiar Neacșu C. Vasile Întreprindere Individuală – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU – Amplasare trei imobile pentru locuințe colective D+P+2E+3E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr.19, mun. Rm Vâlcea, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire Showroom auto și stație I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, inițiator Bușcă Ion și Bușcă Mihaela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U – Schimbare funcțională din L2 în M1 pentru construire locuințe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Troianu”, beneficiar ASTON TEHNOLOGY S.R.L. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z și R.L.U. – Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor construcții aparținând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5.
 20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Argintari – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 21. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1881 m.p aferent arterei de circulație intrarea Gheorghe Olănescu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.10 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/18.09.2020 – Organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr.7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/18.09.2020 – “Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ”Construire rețea canalizare menajeră – străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 27. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 31 martie 2021, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 23.09.2020, în conformitate cu O.U.G nr.226/30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.5/2021 referitoare la aprobarea utilizării excedentului anului 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și în comisia de contestații – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 32. Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/33 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5506 din 12.02.2021.
 33. Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 294/34 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5507 din 12.02.2021.
 34. Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/35 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5512 din 12.02.2021.
 35. Întrebări, interpelări și informări.

 

            PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,                                 

           Mircia GUTĂU                                                                               Ion DIDOIU                                              

                                                                                                                    Întocmit Serv. APL,

Leave a Response