|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Finalizarea proiectului „Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare“ 

anunt-532x365

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului „Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare“

SC OLTGIP DENT SRL, a implementat proiectul „Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare “, cod SMIS 130978 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri ”, Apelul de proiecte POR/604/2/1 Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor, Publice şi Administraţiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud– Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.201.758,02 lei.

Finanțarea nerambursabilă este în sumă de 940.510,64 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în valoare de 799.434,05 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în valoare de 141.076,59 lei. Obiectivul general realizat al proiectului il constituie cresterea productivităţii cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, cresterea competitivităţii şi stabilităţii SC OLTGIP DENT SRL şi consolidarea poziţiei acesteia pe piaţă. Obiectivele specifice realizate ale proiectului sunt: -achiziţia de echipamente de ultimă generaţie pentru activitatea de tehnica dentară si echipament specificee în scopul obţinerii unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile de energie, pentru noua unitate de producţie -asimilarea în producţie de produse noi inovative -asimilarea de procese noi inovative în activitatea de tehnica dentară Rezultatele proiectului : -achizitia a 18 active corporale: 17 echipamente de ultimă generaţie pentru activitatea de tehnica dentară si 1 echipament specific în scopul obţinerii unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile de energie -asimilarea în producţie a 5 produse noi inovative -asimilarea de 3 procese noi inovative în activitatea de tehnica dentară Impactul proiectului la nivel local: – crearea de 3 locuri noi de muncă – creşterea contribuţiei societăţii la bugetul local (taxe si impozite )

Durata de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv intre 01.06.2019 şi 31.03.2021

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii SC OLTGIP DENT SRL din com. Pausesti-Maglasi, sat Coasta, nr. 33, jud. Valcea,.

Persoana de contact: ISTOCESCU TOMA-PAUL, Tel: 0748632535 ; e-mail: paul.istocescu@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

thumbnail

Leave a Response