|duminică, octombrie 17, 2021
  • Follow Us!

Finalizarea implementării proiectului ”Dezvoltarea activității AVAS CONCEPT SRL” 

anunt

Anunț de presă

FEBRUARIE 2021

Finalizarea implementării proiectului ”Dezvoltarea activității AVAS CONCEPT SRL”

AVAS CONCEPT SRL anunţă finalizarea implementării activităţilor proiectului “DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII AVAS CONCEPT SRL“, Cod SMIS 130913. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 “ Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. AVAS CONCEPT SRL a încheiat contractul de finanţare nr. 5936/09.09.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională SudVest Oltenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Proiectul se derulează în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str.Râureni nr.32, Județ Vâlcea, în perioada 01.05.2019 – 28.02.2021 şi are o valoare totală de 1.361.548,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 920.530,78 lei (valoarea nerambursabilă din FEDR este de 782.451,17 lei). Obiectivul principal al AVAS CONCEPT SRL este de a asigura o dezvoltare durabilă a firmei, bazându-se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. Aceasta va fi posibilă prin investiții în dotarea unei noi unitati de lucru în domeniul construcțiilor, performanță care va sustine dezvoltarea portofoliului de clienți cu cel puțin 5 clienți, creșterea activelor imobilizate cu cel puțin 10% și creșterea numărului de angajați cu 5 persoane. În urma implementării proiectului s-au obținut ca rezultate imediate: extinderea capacității AVAS CONCEPT SRL de a oferi lucrări de înaltă calitate, precum și creșterea numărului de angajați cu 5 persoane, dintre care o persoană dezavantajată. Impactul realizării investiției asupra comunității a fost creșterea numărului de angajați, creșterea calității serviciilor în domeniul construcțiilor.

Informaţii suplimentare

Coordonator de proiect: Rodica Simcea Tel: 0726259697 e-mail: avasconcept@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

AVAS CONCEPT SRL Sediu: Pitești, Bd.Ion C.Bratianu nr.5, bl.D6, sc.B, et.1, ap.2 jud.Argeș Coordonator de proiect: Rodica Simcea Tel: 0726259697 e-mail: avasconcept@yahoo.com

 

Screenshot_20210223-121507_Yahoo Mail

Leave a Response