|sâmbătă, octombrie 16, 2021
  • Follow Us!

După „măcelul” consilierilor PNL și USR, vineri, 5 februarie, va avea loc o extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea 

144102500_3688111081282095_5494256497198970876_o

 

După ce ședința ordinară din 28 ianuarie 2021 a fost „măcelărită” aproape integral, vineri, 5 februarie va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților școlare preuniversitare de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2021-2022; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal Ariei Râmnicu Vâlcea începând cu data de 01.02.2021; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a art.14 alin.(1) al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”; proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2020; proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.02.2021; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să încheie actele adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”, pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1/18.11.2008; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafeţe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare; proiect de hotărâre privind completarea clauzelor din Contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală în municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 29372/11.08.2020; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ – “Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar Neacşu C. Vasile întreprindere Individuală; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUZ şi RLU – Amplasare trei imobile pentru locuinţe colective D+P+2E+3E, cu spaţii comerciale la parter, str. Patriarh lustinian Marina nr.19, mun. Rm Vâlcea, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z şi R.L.U. – Construire Showroom auto şi staţie I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z şi R.L.U. – Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M şi împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian; proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor construcţii aparţinând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestora; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unor imobile-terenuri cu destinaţia de drum public – strada Argintari; proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 1881 m.p aferent arterei de circulaţie intrarea Gheorghe Olănescu; proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind prelungirea aplicarii procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale.

Leave a Response