|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Compania TOPANEL din Râmnicu Vâlcea, cu afaceri de 189 milioane lei, implementează un plan de stimulare şi fidelizare a angajaţilor cheie 

Topanel Valcea

 

La finele anului trecut, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii SC Topanel Production Panels SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, a decis aprobarea emiterii şi implementării unui plan de stimulare şi fidelizare a angajaţilor cheie pentru societate prin acordarea de beneficii sub forma titlurilor de participare în cadrul acţionariatului societăţii (denumit SOP). Recompensarea angajaţilor cheie prin planul de fidelizare se va realiza prin acordarea posibilităţii de exercitării opţiunii în vederea primirii cu titlu gratuit din partea SC Topanel Production Panels SA a unui număr de acţiuni care nu va depăşi valoarea de 2% din numărul total al acţiunilor conform programului propus de consiliul de administraţie. Beneficiarii SOP vor fi salariaţii societăţii cu o vechime minimă de un an calendaristic în perioada de la ianuarie 2020 până la data aprobării situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul 2021.

Condiţiile şi modalităţile de implementare şi exercitare a opţiunii din cadru prezentului program vor fi stabilite de Consiliul de Administraţie al SC Topanel Production Panels SA şi vor fi adoptate prin decizie internă a acestuia. Tot anul trecut, acționarii societății au hotărât contractarea unei facilităţi de credit multiprodus de la Banca Comercială Română (BCR) în sumă totală de 2,7 milioane de euro, ce poate fi utilizată ca: overdraft cu o durată de 12 luni de la semnarea contractului de credit cu posibilitatea prelungii ulterioare; credit pe obiect pentru refinanţarea de la alte bănci, cu o durată de 60 luni de la semnarea contractului de credit. Facilitatea de credit a fost garantată cu: ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise sau care se vor deschide de societate la bancă; ipotecă mobiliară asupra creanţelor SC Topanel Production Panels SA provenite din contracte comerciale încheiate cu clienți acceptaţi de bancă, etc.

Potrivit situaţiilor financiare anuale, SC Topanel Production Panels SA a realizat în 2019 o cifră de afaceri de peste 189 milioane de lei, încasări de 186 milioane de lei şi un profit de 19,4 milioane de lei. Mai precizăm că, la data de 31 decembrie 2019, SC Topanel Production Panels SA avea următoarele elemente de bilanţ: active imobilizate – 46 milioane de lei; stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite şi mărfuri) – 19 milioane de lei; creanţe – 28 milioane de lei; capital social subscris şi vărsat – 2 milioane de lei; datorii totale – 70 milioane de lei. Societatea avea în 2019 fix 107 angajaţi şi tipul de activitate, conform clasificării CAEN, „Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”.

(Petre Coman)

Leave a Response