|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Ședinţă-maraton a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 40 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi 

Consiliul-Judetean-Valcea

 

Vineri, 29 ianuarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 22 decembrie 2020; proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare, înregistrat la data de 31 decembrie 2020;  proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, la data de 31 decembrie 2020; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti, judeţul Vâlcea, la data de 31 decembrie 2020; proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, judeţul Vâlcea, la data de 31 decembrie 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti şi Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2024; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea, pe anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pe anii 2019, 2020 şi 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind modificarea tarifului prevăzut la punctul nr.22 „Dezinfecţie, dezinsecţie cu atomizatorul” din anexa nr.11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2021 – 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, a unui imobil-teren şi modificarea art.13 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.58 din 25 martie 2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea”; proiect de hotărâre privind rectificarea Art.1 Jit. e) din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.114 din 03.06.2020, privind înfiinţarea şi desfiinţarea unor servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr.6, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23, nr.26, nr.28, nr.29, nr.32, nr.33, nr.34 şi nr.35 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.115 din 03.06.2020 şi completarea acesteia, privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum şi consumul de carburanţi, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Judeţul Vâlcea – Centrul National de Informare si Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea şi U.A.T. Comuna Vaideeni – Centrul Local de Informare Turistică; proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea si aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului Administrativ al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie şi numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Memorial “Nicolae Bălcescu”; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti; proiect de hotărâre privind desemnarea Vicepreşedintelui care exercită atributiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, în cazurile prevăzute de lege.

Leave a Response