|joi, iulie 29, 2021
  • Follow Us!

„Să ne aducem ofrandă Părintelui Ceresc prin faptele pocăinţei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie 

dsc_7255_1

„Fără pocăinţă, nimeni nu este vrednic nici măcar de primirea cuvintelor dumnezeieşti, cu atât mai mult nu este vrednic să-L primească pe Mântuitorul Hristos”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 10 ianuarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae  din Râmnicu-Vâlcea.

Continuând cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a arătat că „trebuie să ne facem vrednici prin pocăinţă sau, mai bine zis, să ne aducem ofrandă Părintelui Ceresc, Celui ce poate să facă vrednici din nevrednici. Pocăinţa, spune Sfântul Grigorie Palama, rupe mintea de păcat și o duce la unirea cea după har şi împreună-petrecerea cu Dumnezeu care se săvârşeşte tainic, în inima omului.

Prin pocăinţă şi împărtăşirea cu Trupul îndumnezeit al lui Hristos, omul este cu totul transformat. Sinergia, conlucrarea dintre voinţa omului şi harul lui Dumnezeu stă la baza fiecărei trepte din înălţarea către El.

Tristeţea omului pentru păcate devine o „tristeţe fericită”, căci în inimă lui Îl găseşte pe Dumnezeu, iar de atunci lacrima îndurerată se preface în dulce (Psalmul CXVIII, 103). Cererea de rugăciune se preface în mulţumire, iar meditarea mărturiilor dumnezeieşti este veselia inimii”.

Totodată, Chiriarhul Râmnicului a subliniat că „omul care L-a primit pe Hristos trebuie să-şi conformeze lucrările şi gândurile după voinţa Domnului, să rămână mai presus de patimi şi să vestească virtuţile Celui ce a binevoit a locui în noi, după cum ne îndeamnă și Sfântul Ioan Gură de Aur: „Să ne schimbăm cât mai este vreme şi să ne ridicăm din păcate! Putem, dacă voim! Dacă mulţi din cei dinainte de venirea harului s-au ridicat din păcate, cu mult mai mult după ce harul a venit”.

Harul lui Dumnezeu se păstrează prin lucrarea poruncilor, iar faptele poruncilor devin temelii pentru viața cea veșnică”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Leave a Response