|marți, iunie 15, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a început modernizarea drumurilor pe o distanţă de 6,2 kilometri 

Dumbrava Stoenesti

 

Încă de la finele anului trecut, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a început modernizarea drumurilor pe o distanţă de 6,2 kilometri, proiect demarat cu bani din bugetul local: „Toată investiția este estimată la 1 milion de euro. De aceea, avem nevoie de ajutor şi sper ca sumele pe care le primim zilele acestea să ne permită să facem faţă. Ca să nu mai spun că proiectul este abia la început”. Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2020, a aprobat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Interventie (DALI), indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma întocmirii DALI, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de punere în siguranţă a bazinelor de apă din satul Piscu Mare, punct Jgheabu”, estimat la suma de 560.000 euro. Încă din vara anului trecut, primarul Gheorghe Dumbravă a depus la Compania Naţională de Investiţii proiectul privind asfaltarea ultimilor 11 kilometri de drumuri comunale. În luna august 2020, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de punere în siguranţă a drumului DC 156 Bârlogu-Băile Govora” pe o lungime de 350 metri. Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2020, a adoptat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si devizul general, pentru obiectivul de investitii „Înfiinţare sistem de distributie gaze naturale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 44,3 milioane de lei. În satul Dobriceni, primarul din Stoeneşti reabilitează căminul cultural cu bani din bugetul local. Prin Hotărârea nr. 23/2020, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma elaborarii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri săteşti în lungime totală de 11,1 km în comuna Stoeneşti judeţul Vâlcea”, la suma de 15,9 milioane de lei.

Leave a Response