|vineri, mai 7, 2021
  • Follow Us!

Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va începe lucrările de amenajare a unui complex de agrement 

Nicolae Moraru Pietrari

 

În acest an, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va începe lucrările de amenajare a unui complex de agrement: „Vara, zona este foarte tranzitată, Oltenia de sub Munte treptat a devenit un brand turistic, toți care vin în depresiunea Horezu sau aleg să urce pe munte, trec prin Pietrari. Trebuie să profităm de acest potențial turistic, să știm să-i atragem pe cei care tranzitează zona, să rămână aici. Sunt multe astfel de puncte tari pe care Pietariul le are, dacă amintim de zestrea noastă, de patrimoniul nostru, atunci avem harta completă”. Prin Hotărârea nr. 34/2020, Consiliul Local al comunei Pietrari a aprobat implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție studiu de fezabilitate privind „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Pietrari, jud. Valcea”, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în limita sumelor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Pietrari. Tot Consiliul local al comunei Pietrari a decis în vara acestui an modificarea soluţiei tehnice, revizuirea documentaţiei și devizul general la obiectivul de investiții „Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari”, la valoarea totală de 726.000 euro. În anul 2020, Primăria Pietrari a finalizat procedura de achiziţie de lucrări pentru un trotuar pietonal pe o lungime de 1,5 kilometri (DN 67), din centrul localităţii până la limita cu comuna Bărbăteşti, această proiect fiind realizat din bugetul local. În acest an, primarul Nicolae Moraru va finaliza lucrările de asfaltare a 18 drumuri comunale, prin PNDL 2. Prin Hotărârea nr. 29/2020, Consiliul local al comunei Pietrari, întrunit in şedinţa ordinara din 29 mai 2020, a aprobat indicatorii tehnico-economici precizaţi în documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie „Aducerea la starea iniţială a infrastructurii DC 153 si a părții carosabile, grav afectate de alunecarile de teren intre km 1+000-1+500, comuna Pietrari, judeţul Valcea”.

Leave a Response