|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va realiza investiţia „Extindere reţea gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea de 26,4 milioane lei 

distrigaz-1550295284

 

După dezbateri aprinse, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 21 decembrie 2020, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Extindere reţea gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 26,44 milioane de lei fără TVA. S-a mai aprobat asigurarea din bugetul local a resurselor necesare derulării proiectului.

„Deficiența majoră a reţelei de alimentare cu gaze naturale se prezintă în cartierele mărginaşe ale municipiului, unde reţeaua de distribuţie gaze naturale fie nu este pe toată lungimea străzii, fie este doar pe porţiuni din lungimea anumitor străzi. Astfel, în cursul acestui an, au fost înregistrate la sediul primăriei, mai multe solicitări de extindere reţea gaze naturale pe străzile din municipiu, pentru o lungime de reţea de aproximativ 40 km. Din datele transmise de către operatorul de distribuţie – Distrigaz Sud Reţele, în municipiul Râmnicu Vâlcea, la data de 31.07.2020, totalul reţelei de distribuţie la nivel de municipiu, este de 257.859 m, din care, lungimea conductei este de 211.787 m iar lungimea branşamentelor este de 46.071 m.

Oportunitatea înlocuirii consumului de combustibil solid cu consum de gaze naturale rezultă din următoarele: Programul Operaţional Infrastructura Mare a lansat cod apel POIM/859/8/2/ Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final. Prioritatea de investiţii 7e îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei de energie din surse regenerabile – OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Principalul rezultat aşteptat al acţiunii propuse prin apelul de proiecte este de a contribui la creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie dc gaze naturale utilizate pentru realizarea serviciului comunitar de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin îmbunătăţirea flexibilităţii, siguranţei, eficienţei în operare, precum şi prin integrarea activităţilor de transport, distribuţie şi consum final; reducerea cheltuielilor din bugetul propriu al populaţiei pentru încălzirea locuinţei, apa caldă dc consum şi prepararea hranei; creşterea confortului în locuinţe din punct dc vedere termic şi igienico-sanitar; imposibilitatea asigurării cantităţilor solicitate de lemn de către organele autorizate şi în consecinţa nu se favorizează tăierile frauduloase de masa lemnoasa; protejarea mediului prin reducerea volumului de dezafectare a suprafeţelor de păduri existente necesar asigurării consumului pentru lemne de foc”, se arată în raportul Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response