|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va implementa proiectul „Creşterea gradului de utilizare a internetului în școlil”, estimat la suma de 25,9 milioane lei 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Sub rezerva obținerii avizului de legalitate din partea secretarului Primăriei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2020, a aprobat proiectul „Creşterea gradului de utilizare a internetului la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Competitivitate. S-a mai aprobat valoarea totală a proiectului, în cuantum de 25,96 milioane de lei, inclusiv TVA, precum și contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Primăria Râmnicului a elaborat aplicaţia de finanţare ce va fi depusă în perioada următoare, pentru solicitarea fondurilor necesare dotării tuturor elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Vâlcea cu echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ. Pentru stabilirea necesarului de echipamente, au fost consultate toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiu, rezultând nevoia de dotare cu tablete şcolare pentru un număr de aproximativ elevi, precum şi dotarea sălilor de clase cu laptopuri/sisteme all in one, table interactive, videoproiectore, ecrane de proiecţie, camere web videoconferinţă, routere wirless, necesare pentru desfăşurarea activităţilor didactice în mediul online.

Prin implementarea proiectului se va asigura accesul egal şi nemijlocit al tuturor elevilor din Municipiul Râmnicu Vâlcea la activităţi online desfăşurate la distanţă, realizate în condiţii de calitate. De asemenea, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dotate cu echipamemntele IT prevăzute a fi achiziţionate prin proiect, vor putea asigura resursele pentru derularea de activităţi didactice în format mixt, respectiv atât faţă în faţă cât şi on-line.

(Petre Coman)

Leave a Response