|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Anunt de inceput demarare implementare proiect M2 MEZZALUNA finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” 

thumbnail

 

22 decembrie 2020

 

Anunt de inceput demarare implementare proiect M2 MEZZALUNA finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

S.C. RESTAURANT MEZZALUNA S.R.L., cu sediul in Municipiul Rm.Valcea, Str. Ostroveni, nr. 99A, judetul Valcea, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „M2 MEZZALUNA”, numar RUE 2925 in conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

 

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Valoarea GRANT 352.735,50 RON, Cofinatare 52.910,325 RON

Durata de implementare a proiectului este de 180 de zile: respectiv de la data 22.12.2020 pana la data 19.06.2021.

 

S.C. RESTAURANT MEZZALUNA S.R.L.

Administrator, CIRSTEA ROXANA FLORENTINA

Tel: 0350410022; e-mail: restaurantmezzalunasrl@gmail.com

thumbnail

Leave a Response