|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Primăria comunei Pietrari a făcut primii pași pentru înfiinţarea unui sistem de distribuţie gaze naturale în localitate 

Nicolae Moraru Pietrari

 

Prin Hotărârea nr. 34/2020, Consiliul Local al comunei Pietrari a aprobat implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție studiu de fezabilitate privind „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Pietrari, jud. Valcea”, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în limita sumelor alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Pietrari. Tot Consiliul local al comunei Pietrari a decis în vara acestui an modificarea soluţiei tehnice, revizuirea documentaţiei și devizul general la obiectivul de investiții „Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari”, la valoarea totală de 726.000 euro. Anul acesta, Primăria Pietrari a finalizat procedura de achiziţie de lucrări pentru un trotuar pietonal pe o lungime de 1,5 kilometri (DN 67), din centrul localităţii până la limita cu comuna Bărbăteşti, această proiect fiind realizat din bugetul local. În acest an, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va finaliza lucrările de asfaltare a 18 drumuri comunale, prin PNDL 2: „Printre acestea se numără drumurile Coastele Cernii 1 şi 2, uliţele La Nicula, La Rădescu, La Cozma, uliţa secundară La Câmpeni, uliţa Iazul Morii, drumul vicinal Iazul Morii, Valea Şcolii, Locul Merii, Brânteşti, Buceni, La Gheaţă, etc. Anul acesta, primăria a finalizat procedura de achiziţie de lucrări pentru un trotuar pietonal pe o lungime de 1,5 kilometri (DN167), din centrul localităţii până la limita cu comuna Bărbăteşti, această proiect fiind realizat din bugetul local”. Prin Hotărârea nr. 29/2020, Consiliul local al comunei Pietrari, întrunit in şedinţa ordinara din 29 mai 2020, a aprobat indicatorii tehnico-economici precizaţi în documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie „Aducerea la starea iniţiala a infrastructurii DC 153 si a părții carosabile, grav afectate de alunecarile de teren intre km 1+000-1+500, comuna Pietrari, judeţul Valcea”. Finanţarea investiţiei, în sumă de 2 milioane de lei, se va asigura prin Compania Naţionala de Investiţii.

Leave a Response