|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

Miercuri, 25 noiembrie, vor fi aleși vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Vâlcea 

Consiliul Judetean Valcea

 

Miercuri, 25 noiembrie, va avea los şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: prezentarea încheierii nr. 51 din 13 noiembrie 2020, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, de validare a mandatului de consilier judeţean al doamnei Roşu – Călina Roxana Laura; depunerea jurământului de către doamna Roşu – Călina Roxana – Laura, consilier judeţean validat de Tribunalul Vâlcea, prin încheierea nr.51 din 13 noiembrie 2020; aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 10 noiembrie 2020; proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii judeţeni prin vot secret, ca urmare a constituirii Consiliului Judeţean Vâlcea pentru mandatul 2020-2024; proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea nominalizărilor din anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.199 din 10 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea şi a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET SA Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 si 2022;  proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea pe anul 2020 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 şi 2022; proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu”- Mihăeşti; proiect de hotărâre referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.149/31.07.2015 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea 2015-2022; proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.147 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului „întărirea capacităţii Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu”- Mihăeşti de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ şi a Acordului de parteneriat; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ special din judeţul Vâlcea de a gestiona criza sanitară COVID -19″ şi a Acordului de parteneriat; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza: ” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Refacere drum judeţean DJ 703 P Racoviţa -Titeşti, km. 6+000, pe raza comunei Titeşti”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice faza: Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare alei pietonale, parcări autoturisme”, în incinta Spitalului de Pnemoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unui bun imobil – teren, situat în comuna Galicea, judeţul Vâlcea şi darea acestuia în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat încheiat între UAT Judeţul Vâlcea şi Asociaţia Culturală Ludmila Vidraşcu, în vederea elaborării unei diagnoze privind gradul de alfabetizare şi a realizării unor măsuri de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar la nivelul judeţului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Vâlcea, pentru realizarea proiectului “Sprijin în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice necesare susţinerii proiectului «Realizarea unui Parc Ştiinţific şi Tehnologic (PST) – Food & Drink TehnoPolis – în sprijinul tehnico-economic al bioeconomiei şi industriei agro-alimentare vâlcene”.

Leave a Response