|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Închiderea Ciech Soda România a afectat dramatic situația economico-financiară a CET Govora în primul semestru din acest an 

usg_37146800

 

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, societatea a înregistrat în primul semestru din acest an venituri totale de 146,5 milioane de lei (față de 249 milioane de lei în primul semestru din 2019) și pierderi de 45,36 milioane de lei (față de 43,18 milioane de lei în primul semestru din anul trecut). Indicatorii economico-financari realizaţi la 30 iunie 2020 comparativ cu realizările aceleiaşi perioade ale anului 2019, sunt influenţaţi în principal de sistarea activităţii de producţie a principalului consumator al CET Govora – SC Ciech Soda România SA începând cu data de 18 septembrie 2019. SC Ciech Soda România SA este prima unitate de producţie Ciech Group din afara Poloniei şi este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România. Evenimentul produs în dată de 23 mai 2019 în urma căruia a fost scos din funcţiune excavatorul E01 situat în orizontul productiv al carierei Alunu, declarat că eveniment de forţă majoră, conform avizului nr. 416/06 iunie 2019, emis de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, a dus la creşterea substanţială a costurilor de producţie a cărbunelui extras din carierele proprii, ca urmare a diminuării cu peste 51% a producţiei de cărbune.

Cu toate că CET Govora avea posibilitatea să denunţe contractele pe care le avea în derulare imediat după apariţia cazului de forţă majoră, a făcut toate eforturile pentru continuarea livrării aburului şi energiei electrice către SC Ciech Soda România SA şi SC Chimcomplex SA, în scopul continuării relaţiilor comerciale şi implicit pentru salvarea Platformei Chimice Râmnicu Vâlcea. Deşi costurile de producţie au crescut considerabil, afectând întreaga activitate a CET Govora, preţurile la aburul industrial au fost menţinute până în data de 18 septembrie 2019, perioadă în care CET Govora a invitat în repetate rânduri partenerii contractuali în scopul identificării celei mai bune soluţii în ceea ce priveşte schema de funcţionare şi preţurile pentru aburul industrial care rezultă din aceasta, pentru continuarea relaţiilor comerciale şi după data de 18 septembrie 2019, dând astfel dovadă de deschidere şi disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv şi transparent cu partenerii comerciali.

CET Govora a făcut eforturi importante în a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor în vigoare, atât în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi preţul. Menţinerea preţului contractual la aburul industrial pune CET Govora în imposibilitate de plată şi în stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentanţii SC Chimcomplex SA şi SC Ciech Soda România SA la o renergociere a contractului, în condiţii de rentabilitate minimă şi pentru CET Govora. CET Govora a pus la dispoziţia reprezentanţilor Chimcomplex şi SC Ciech Soda România SA modul de fundamentare al preţului, precum şi propunerile CET Govora de continuare a relaţiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat în cadrul rapoartelor lunare depuse la judecatorul-sindic şi comunicate creditorilor situaţia reală a activităţii CET Govora, cu menţiunea că aceste rapoarte sunt publice şi pot fi accesate de orice persoană interesată. Încă de la deschiderea procedurii insolvenței CET Govora din data de 9 mai 2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate măsurile necesare funcţionării CET Govora, astfel încât să asigure coexistența partenerilor de pe Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea. Pentru a-şi onora obligaţiile contractuale asumate în relaţiile cu SC Ciech Soda România SA şi Chimcomplex, CET Govora a importat în perioada iunie-august 2019 o cantitate 37.962 de tone de huilă, suportând astfel o cheltuială suplimentară de 16,34 milioane de lei. De asemenea, a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175.000 de tone de lignit la o valoare totală de 21,65 milioane de lei. Mai mult, tot pentru a-şi respecta angajamentele faţă de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentară de 35.667 mii Nmc de gaze naturale de la Romgaz în valoare de 43,64 milioane de lei.

(Petre Coman)

Leave a Response