|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea își va desemna reprezentanţii în instituțiile și societățile din subordine 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Joi, 26 noiembrie, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Creşterea gradului de utilizare a internetului la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea gaze naturale în Municipiul Râmnicu Vâlcea”; proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180 din 30.07.2020, de modificare şi completare a hotărârii nr. 10/31 ian. 2019, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 167/30.05.2019, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit a unor suprafeţe de fond forestier, din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 249/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I” S.A, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul “Izlaz Goranu”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 824 m.p. aferent arterei de circulaţie Intrarea Sică Alexandrescu; proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervenţiilor pe timpul iernii 2020-2021 pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U. – Construire Showroom auto şi staţie I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr. 143″, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L; proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”, în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2020; proiect de hotărâre privind suplimentarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea, pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne şi a listelor de investiţii pe anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica “Ion Dumitrescu” pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului devenituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul municipal Ariel pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale reglementate de articolul 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.12.2020; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei nr. 1.1 – învăţământ particular din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2020 referitoare la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul şcolar 2020-2021; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru perioada rămasă din anul şcolar 2020-2021; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA S.A. şi aprobarea contractului de mandat; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST S.A. şi aprobarea contractului de mandat; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Apavil SA şi aprobarea contractului de mandat; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. şi aprobarea contractului de mandat al acestuia; proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response