|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Sparle si soparle, 22.10.2020 

soparla-cu-volanas
  • Prin ordin de prefect, consilierii judeţeni, declaraţi aleşi ca urmare a rezultatului alegerilor locale, validaţi potrivit încheierii de validare a Tribunalului Vâlcea nr. 102/15.10.2020, se convoacă pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean, în data de 22.10.2020, ora 10.00, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, sala mare de şedinţe şi festivităţi. Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: deschiderea şedinţei ceremoniei de constituire a Consiliului Judeţean; prezentarea încheierii de validare a mandatelor consilierilor judeţeni; depunerea jurământului de către consilierii judeţeni validaţi de Tribunalul Vâlcea; prezentarea încheierii de validare a mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean; depunerea jurământului de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea; închiderea şedinţei. Preşedintele ales al Consiliului Judeţean, al cărui mandat a fost validat prin încheierea Tribunalului Vâlcea nr. 45/14.10.2020, pronunţată în Dosarul nr. 2715/90/2020, va depune jurământul în condiţiile prevăzute de Codul administrativ.

 

  • Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea anunță că, începând cu data de 21.10.2020 se împlementează baza de date aferentă aplicației SUMAL 2.0! În acest sens, pentru introducerea operativă a datelor, operatorii economici/ocoalele silvice vor trimite următoarele documente: cererea scrisă; documentul de înființare a persoanei juridice (certificatul de înregistrare pentru operatori economici sau autorizația de funcționare pentru ocoale silvice); atestatul de exploatare – în cazul profesioniștilor care au obiect de activitate exploatare forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire primare, completat la zi; copie a certificatului constatator emis de ONRC; copie carte identitate a conducătorului persoanei juridice.

 

  • Miercuri, Primăria Râmnicului a scos la licitație serviciile de informare şi publicitate în cadrul mega-proiectului „Alinierea parcului ETA la cerinţele dezvoltării durabile”, cu dată limită de depunere oferte în 26.10.2020. Valoarea estimată a serviciilor este de 924 milioane de lei vechi. Contractul intră în vigoare după semnarea contractului de către ultima dintre părţi şi se desfăşoară pe perioada de implementare a proiectului până la data de 31 august 2021, cu posibilitatea de prelungire, conform contractului de finanţare nr. 5419 din data de 13 mai 2020. Proiectul „Alinierea parcului ETA la cerinţele dezvoltării durabile” are o valoare totală de 16 milioane de euro.

Leave a Response