|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Primăria Stoenești va executa lucrări de punere în siguranţă a drumului DC 156 Bârlogu-Băile Govora pe o lungime de 350 metri 

Dumbrava Stoenesti

 

Recent, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de punere în siguranţă a drumului DC 156 Bârlogu-Băile Govora” pe o lungime de 350 metri. Consiliul Local al comunei Stoeneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.06.2020, a adoptat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si devizul general, pentru obiectivul de investitii „Înfiinţare sistem de distributie gaze naturale în comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 44,3 milioane de lei. Durata estimată de realizare a investiţiei este de 36 de luni. În satul Dobriceni, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, reabilitează căminul cultural cu bani din bugetul local. Prin Hotărârea nr. 23/2020, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici si devizul general rezultati in urma elaborarii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI), pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri săteşti în lungime totală de 11,1 km în comuna Stoeneşti judeţul Vâlcea”, la suma de 15,9 milioane de lei. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, potrivit legii. S-a mai decis suportarea din bugetul local al comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii. În luna martie, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a semnat contractul pentru execuția modernizării a 6,2 km de drumuri în satele Bârlogi, Stoenești și Dobriceni: „Urmează să se asfalteze și resturile de drumuri din satele Bârlogu, Stoenești și Dobriceni și, concomitent, lucrăm la un alt proiect pentru asfaltarea ultimilor 11,2 km de drumuri. Comuna e foarte mare, avem mulți km de drumuri în administrare și trebuie să asfaltăm absolut toate ulițele”. În luna februarie, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat bugetul local pentru anul 2020 la suma estimată de circa 22,73 milioane de lei.

Leave a Response