|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului și ADR Sud-Vest Oltenia vor semna un parteneriat pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 octombrie 2020, va aproba acordul de parteneriat încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Primăria Râmnicului pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud – Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism şi infrastructură rutieră de interes judeţean”.

Prin OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), au fost instituite unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având drept scop asigurarea cadrului general de acordare a sprijinului financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii şi implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic naţional/regional/ local şi/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel regional/local, finanţabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune. în acest sens, în cadul Programului Operaţionl Asistenţă Tehnică 2014-2020, a fost lansat apelul de proiecte destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere şcolare, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

În cadrul acestui apel de proiecte, unităţile administrativ teritoriale pot primi sprijin financiar pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în domeniile de interes mai sus menţionate, în baza selecţiei de fişe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate), pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului Operaţional Regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementarea proiectelor. Solicitanţii eligibili pentru proiectele depuse în cadrul acesui apel sunt reprezentaţi de parteneriatele constituite dintre Agenţiile pentru Dezvoltare Regională din regiunile mai puţin dezvoltate, ca lider de parteneriat şi unităţile administrativ teritoriale pentru proiectele destinate mobilităţii urbane şi regenerării urbane.

(Petre Coman)

Leave a Response