|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Noul primar al comunei Galicea, Florin Mărăcine, va moderniza din temelii centrul localității 

Florea-Maracine-Galicea-1

 

În mandatul 2020-2024, noul primar al comunei Galicea, Florin Mărăcine, va moderniza din temelii centrul localității. Alte obiective ale primarului Mărăcine: demersuri la SC Apavil SA pentru a executa cât mai repede lucrările de canalizare în satele Bratia Vale, Cocoru, Valea Râului, Galicea, Dealu Galicii, Teiu (acolo unde nu există) şi lucrările de alimentare cu apă în satele Valea Râului, Gelepu, Teiu (acolo unde nu există), cuprinse în proiectul european; în colaborare cu Consiliul Judeţean se vor finaliza lucrările de la drumurile judeţene (asfaltare, stabilizare zone cu alunecări, trotuare, rigole betonate, piste de biciclete, etc);  asfaltarea a 10 kilometri de uliţe comunale; modernizarea şi extinderea iluminatului public cu lămpi LED în toată comuna; decolmatarea tuturor canalelor de desecare; angrenarea Şcolii Galicea în proiecte europene, ERASMUS, mobilitate între tineri; achiziţionarea unui microbuz pentru a asigura transportul cetăţenilor din satele îndepărtate către primărie şi dispensar şi pentru evenimente ale corului Vocea Topologului sau ale echipei de fotbal; premierea în continuare a elevilor merituoşi; înfiinţarea unui centru de tip RESPIRO (servicii de îngrijire şi asistenţă, pentru persoanele cu dizabilităţi); colaborarea cu investitorii privaţi prin sprijinirea înfiinţării a cel puţin cinci firme noi, care să angajeze personal din comună; colaborarea cu entităţi din străinătate pentru dezvoltarea unui centru pentru persoane vârstnice, etc. În cadrul unui parteneriat cu Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu”, comuna Galicea a reuşit un proiect care vizează înființarea în localitate a unui parc, un complex turistic şi a unui ştrand. Acest proiect se derulează prin FLAG, iar Strategia de Dezvoltare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin valorificarea resurselor pe care le deţine. Viziunea strategiei este ca, până în anul 2023, dezvoltarea zonei pescăreşti şi de agrement să fie canalizată spre fructificarea avantajelor oferite de resursele locale legate de pescuit şi acvacultură astfel încât să determine un aport semnificativ atractivităţii generale a teritoriului şi a regiunii şi să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale comunităţilor locale.

Leave a Response