|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

 Primarul Nicolae Sărdărescu a făcut primii pași pentru înfiinţarea sistemului de distribuţie gaze naturale în oraşul Horezu 

Nicolae Sardarescu

 

Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 12.08.2020, a aprobat executarea studiului de fezabilitate „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Horezu şi staţiunea Vârful lui Roman, judeţul Vâlcea”. S-a mai aprobat înființarea sistemului de distributie a gazelor naturale în oraşul Horezu şi staţiunea Vârful lui Roman, precum și punerea la dispoziţia TRASNSGAZ, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea stației de reglare măsurare, în suprafaţă de 1000 mp situat în satul Romanii de Jos. În această perioadă, Primăria orașului Horezu are în derulare proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a Corpului B, Corpului C și a Sălii de Sport din cadrul Liceului „Constantin  Brâncoveanu”. Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.05.2020, a aprobat investiţia „Desfiinţare hală existentă, construire piaţă agroalimentară parter şi parcare aferentă”. S-au mai aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei în sumă de 2.758.653 lei cu TVA din care C+M 2.053.882 lei cu TVA. Recent, Primăria oraşului Horezu a stabilit noua valoare totală a proiectului „Înfiinţarea parcului de agreement şi recreere Constantin Brâncoveanu”, în cuantum de 9.513.399 lei cu TVA. Contribuţia proprie în proiect este de 359.710 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 186.809,96 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. La propunerea primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţa extraordinară în data 12.02.2020, a aprobat proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de iluminat public în oraşul Horezu, judeţul Valcea” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de circa 2 milioane de euro, inclusiv TVA.

Leave a Response