|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Lansarea proiectului “CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A SOCIETĂȚII LOOPS ENTERTAINMENT SRL ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO ȘI PROGRAME DE TELEVIZIUNE” 

anunt

Comunicat de presa

Data: septembrie

Lansarea proiectului “CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A SOCIETĂȚII LOOPS ENTERTAINMENT SRL ÎN
DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO ȘI PROGRAME DE TELEVIZIUNE”

S.C. LOOPS ENTERTAINMENT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “CONSOLIDAREA
POZIȚIEI PE PIAȚĂ A SOCIETĂȚII LOOPS ENTERTAINMENT SRL ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE,
VIDEO ȘI PROGRAME DE TELEVIZIUNE”, cod SMIS 133157, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții
2.1. A “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și
prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate
de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de
Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 1.290.679,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de
867.683,36 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu echipamente moderne necesare desfășurării activităţilor
de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
în scopul îmbunătățirii și consolidării competitivității societății LOOPS ENTERTAINMENT SRL în piață.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează: OS1: Creșterea competivității societății prin realizarea investițiilor
în active corporale specifice, noi, eficiente din punct de vedere al costurilor, capabile să răspundă noutății în
domeniu, mai divers și care poluează mai puțin; OS2: Consolidarea poziției pe piață prin dezvoltarea capitalului
uman prin crearea a 5 noi locuri de muncă și menținerea acestora; OS3: Creșterea vizibilității și eficienței
societății prin asigurarea identității vizuale, a certificării tuturor cheltuielilor efectuate prin proiect prin
realizarea auditării financiare și prin asigurarea managementului de proiect.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni (01.07.2019-31.12.2020).

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

S.C. LOOPS ENTERTAINMENT S.R.L.
E-mail: loops_entertainment@yahoo.com, Telefon: 0745812175

Screenshot_20200904-103928_Drive

Leave a Response