|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

În premieră, ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se va desfășura la Arenele Traian 

arene1

 

În premieră, ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se va desfășura la Arenele Traian, miercuri, 23 septembrie. Şedinţa se va desfăşura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Ordinea de zi cuprinde: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la Societatea ETA SA pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 – “Descrierea traseelor”, Anexei nr.2 – “Denumirea staţiilor” respectiv Anexei nr.4 – “Programul de transport” la Caietul de sarcini şi a Anexei nr.2 – “Programul de transport” la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită de către “Uniunea Artiştilor Plastici din România filiala Vâlcea” a spaţiului situat la parterul blocului L din Calea lui Traian (Galeriile de Artă); proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren şi apartamentarea unui imobil-construcţie, proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response