|miercuri, ianuarie 19, 2022
  • Follow Us!

Florentin Andreiţă, candidat PNL pentru funcţia de primar la Mateesti, cercetat de procurori pentru: obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri, abuz în serviciu 

PARCHET1

 

Procurorii valceni cercetează modul cum s-au alocat banii de la guvern pentru județele afectate de calamităță naturale. În județul Vâlcea, printre primariile care au intrat în atenția procurorilor, după ce s-a făcut o plângere în acest sens, se afla si Primaria Mateesti. In  atentia procurorilor se afla si Andreiţă Florentin, consilier local la Mateeşti şi candidat PNL pentru funcţia de primar! De altfel, toti consillierii, care au aprobat documetatia privitoare la solicitarea de fonduri pentru calamitati in Mateesti, sunt cercetati de procurori!

Dosar nr. 337/P/2020

ORDONANȚĂ

Anul 2020, luna august, ziua 26

Procuror Cosmin Ungureanu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

 

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu numărul de mai sus, în care se efectuează urmărirea penală pentru comiterea infracțiunilor de „obținere ilegală de fonduri ”, „ deturnare de fonduri”, „abuz în serviciu”,

CONSTAT:

Prin ordonanța din data de 25.08.2020 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem”, față de faptă, cu privire la comiterea infracțiunilor de „obținere ilegală de fonduri ”, „ deturnare de fonduri”, „abuz în serviciu”, fapte prev. de art. 306 al. 1 C.P., art. 307 al. 1,2 C.P. și art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. La art. 297 al. 1 C.P..

Având în vedere obligația organului de urmărire penală de a ridica înscrisurile ce pot constitui mijloc de probă în procesul penal, se va dispune predarea de către Primăria comunei Mateești a unor copii xerox certificate conform cu originalul de pe mai multe documente necesare soluționării cauzei, precum și fotografii/filmări stocate pe suport optic.

Față de aceste aspect, se va dispune delegarea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție –Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea pentru a ridica  aceste documente și a le depune apoi la dosarul cauzei, în lucru la această unitate de parchet.

Pentru aceste motive,

În temeiul art. 324 al. 3 din C.P.P.., art. 169-170 C.P.P.,

 

DISPUN:

 

  1. Predarea de către Primăria comunei Mateești, județul Vâlcea a unor copii certificate conform cu originalul, de pe următoarele documente:

toate actele privind solicitările Primăriei Mateești din anul 2020 adresate Instituției Prefectului Județului Vâlcea sau altor instituții de alocare a unor sume de bani de la bugetul de stat pentru refacerea unor obiective afectate de calamitățile naturale din anul 2020, de pe toate documentele anexate acestor cereri, inclusiv actele de constatare a existenței și evaluării pagubelor produse de calamități, precum și toate fotografiile/filmările efectuate cu ocazia constatărilor în teren sau cu altă ocazie, stocate pe suport optic, cu indicarea fiecărui obiectiv în parte și a datei efectuării fotografiei/filmării (ex. adrese, acte emise de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, notificări/informări adresate C.J.S.U., rapoarte operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, analiza evaluărilor C.L.S.U., note/procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor, devize, acte ale altor instituții –C.J.S.U. Vâlcea, I.S.U., A.B.A. Olt/S.G.A. Vâlcea în legătură cu existența și evaluarea pagubelor produse de calamități, cum ar fi procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor produse ș.a), cu privire la obiectivele de infrastructură menționate în H.G. nr. 531/09.07.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, respectiv:

-Lucrări de reparații drumuri comunale DC 170, Iriștea –Ogoare (0,6 km), DC 169 –Lespedea (1km), respectiv Strada Codrești (1,1 km);

-Inventarul domeniului public al localității în care apar obiectivele de mai sus, pretins a fi afectate de calamitățile naturale (format de hârtie sau pe suport optic);

-Proiecte tehnice aferente unor lucrări de refacere/reabilitare a obiectivelor mai sus menționate, pretins afectate de calamități, autorizații de construire, ordine de începere lucrări, procese-verbale de predare amplasament, acte întocmite în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică lucrări, contract dirigenție de șantier, contracte de achiziție publică lucrări încheiate în vederea refacerii obiectivelor de infrastructură afectate de calamități, cu eventuale acte adiționale, devize/situații de plată/lucrări, procese-verbale de recepție, facturi emise de executanți și ordinele de plată prin care s-a achitat contravaloarea lucrărilor, pentru lucrările efectuate în perioada iulie 2020 –prezent, după alocarea sumelor de bani prin H.G. nr. 531/2020;

-Contractele de achiziție publică lucrări, cu eventuale acte adiționale, devize/situații de plată/lucrări, procese-verbale de recepție, facturile emise de executanți și ordinele de plată prin care s-a achitat contravaloarea lucrărilor, contractele de finanțare din fonduri europene sau naționale (ex. P.N.D.L.) pentru lucrările efectuate la obiectivele mai sus menționate anterior alocării sumelor de bani prin H.G. nr. 531/2020, în perioada 2012 –iulie 2020;

-Hotărâri ale Consiliului Local cu privire la efectuarea, în perioada 2012 –prezent, a unor lucrări de construcții la obiectivele mai sus menționate, inclusiv cele referitoare la refacerea acestor obiective, pretins a fi afectate de calamitățile din anul 2020;

  1. Delegarea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție –Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea pentru ridicarea acestor documente/date stocate pe suport optic de la Primăria comunei Mateești și înaintarea lor către această unitate de parchet.
  1. Se stabilește termen pentru realizarea acestor activități data de 15.10.2020

PROCUROR,

Cosmin Ungureanu

Dosar nr. 337/P/2020

CĂTRE,

 

PRIMĂRIA COMUNEI MATEEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

În interesul soluționării dosarului penal cu nr. de mai sus, vă înaintăm alăturat ordonanța procurorului din data de 26.08.2020 de predare a unor documente, fiind stabilit termen de înaintare a documentelor solicitate data de 15.10.2020.

De asemenea, vă solicităm să ne comunicați punctual, pentru fiecare obiectiv de infrastructură în parte, menționat în ordonanța procurorului și în anexa la H.G. nr. 531/2020, următoarele:

-dacă în cursul anului 2020 localitatea a fost afectată de fenomene hidrometeorologice extreme care au produs distrugeri/pagube obiectivelor de infrastructură menționate, în caz afirmativ în ce au constat aceste fenomene, când au avut loc, în ce au constat pagubele;

-care era stadiul fizic al obiectivelor de infrastructură menționate (ex. Pod rutier/podeț din lemn/beton/tuburi ciment, drum de pământ nemodernizat/la stadiul de balast/piatră spartă/betonat/asfaltat/cu sau fără rigole betonate, etc.) la momentul producerii pretinselor calamități;

-dacă sumele alocate localității prin H.G. nr. 531/2020 pentru refacerea obiectivelor afectate de calamități, au fost folosite parțial sau în totalitate până în prezent, în caz afirmativ să precizați modul de folosire;

-dacă pentru obiectivele de infrastructură menționate în ordonanța procurorului și în anexa la H.G. nr. 531/2020, s-a efectuat, de către Primăria comunei Mateești sau alte instituții, constatarea în teren a existenței și evaluării pagubelor produse de calamitățile naturale din anul 2020;

-dacă pentru obiectivele de infrastructură menționate în ordonanța procurorului și anexa la H.G. nr. 531/2020, au fost încheiate contracte de achiziție publică lucrări pentru refacerea obiectivelor afectate de calamități, în caz afirmativ care a fost modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, cine este executantul, stadiul lucrărilor, dacă s-a făcut recepția și plata lucrărilor;

-dacă anterior lunii iulie 2020, pentru efectuarea oricăror lucrări de construcții la obiectivele de infrastructură menționate în ordonanța procurorului și în anexa H.G. nr. 531/2020 (indiferent de denumirea la un moment dat a obiectivului, în inventarul domeniului public), au mai fost obținute sume de bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului  pentru refacerea infrastructurii locale afectate de calamitățile  naturale, dacă s-au obținut finanțări din fonduri europene sau naționale (ex. Program P.N.D.L.) pentru modernizarea acestor obiective, dacă au mai fost efectuate lucrări de construcții, dacă au fost încheiate contracte de achiziție publică lucrări, în caz afirmativ care a fost valoarea sumei finanțate, în ce au constat lucrările de construcții, modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, cine a fost executantul, dacă s-a efectuat recepția lucrărilor și plata acestora;

Relațiile și actele solicitate prin ordonanța procurorului din data de 25.08.2020 vor fi înaintate acestei unități de parchet până la data de 15.10.2020.

 

PRIM PROCUROR ADJ.                                                        PROCUROR

Mihai Iustin                                                                      Cosmin Ungureanu

 

 

 

 

 

 

Leave a Response