|miercuri, noiembrie 25, 2020
  • Follow Us!

Constantin Radu Manoiu, candidat PSD la Primaria Olanu: „Primaria nu face o favoare locuitorilor prin serviciile ce le presteaza! Primaria este obligata sa faca tot posibilul pentru a crea conditii bune de trai cetatenilor!” 

IMG-20200904-WA0005

În cursa electorală pentru Primăria Olanu s-au înscris mai mulţi candidaţi. Cine sunt ei şi ce reprezintă?
L-am invitat la un dialog sincer pe Constantin Radu Manoiu,candidat la functia de primar al comunei Olanu din partea Partidului Social Democrat, pentru a afla ce-şi propune şi de ce crede că e cel mai bun pentru funcţia de primar al Comunei Olanu;

Reporter: Radu, ce te-a făcut să candidezi la functia de primar? Care sunt planurile tale pentru Olanu?

Radu Manoiu: Olanu este localitatea în care m-am născut si crescut aşa că, fireşte, vreau să prospere şi ştiu cum s-ar putea întâmpla asta, sa devenim o localitate-model, asa cum merita olanenii.
Comuna Olanu a depăşit deja etapa când se mulţumea cu lucrări realizate pentru alegeri, înaintea alegerilor sau fiindcă sunt alegeri. E timpul să schimbăm abordările. Primăria nu face o favoare locuitorilor prin serviciile ce le prestează.Primăria este obligată să facă tot posibilul pentru a crea condiţii cetăţenilor:banii publici se cheltuiescnu din portmoneul personal al funcţionarilor şi demnitarilor, ci din veniturile contribuabililor şi cetăţenilor.

R: Cum ar trebui să arate o primărie modernă?

Radu Manoiu: În primul rând, o primărie modernă e cea care îşi schimbă stilul de activitate odată cu schimbarea timpurilor. Nu poţi lucra eficient dacă mergi pe inerţia anilor precedenţi.Primăriei Olanu trebuie să-i acordăm o nouă şansă, pentru a realiza noi iniţiative în localitate şi a deschide noi perspective. Iar pentru aceasta este nevoie stringentă de un nou impuls, o nouă energie, o nouă abordare şi o nouă motivaţie.

R: Ce probleme ale localitatii şi ale locuitorilor ar fi primele pe agenda ta?

Radu Manoiu:Trebuie create condiţii echitabile pentru toţi cei interesaţi să dezvolte afaceri private, criteriul primordial pentru a extinde baza de generare a veniturilor locale şi atragerea potenţialilor investitori, inclusiv concetăţenii noştri aflaţi la muncă peste hotare.
Aş mai aminti de:
•problemele de mediu, deşeuri, curăţenie, amenajarea spaţiilor verzi;
•problemele de ocupaţie şi mod sănătos de viaţă pentru tineret;
•extinderea reţelei de alimentare cu apa si canalizare
– amenajarea terenurilor de joacă pentru copii;
– reabilitarea terenul sintetic
– construirea unei sali de sport
– alimentarea cu gaze naturale
– asfaltarea tuturor strazilor
– prevenirea depopularii localitatii, prin stimularea financiara a tinerilor
– modernizarea drumurilor agricole
– crearea unui centru zonal pentru situatii de urgenta dotat cu mijloace de prima interventie de ultima generatie
– centru de permanenta in cadrul dispensarului uman
– dotarea si modernizarea unitatilor de invatamat
– modernizarea targului saptamnal
– modernizarea iluminatului pulblic
– amenajarea unui camp fotovoltaic, pentru reducerea costurilor la iluminatul public
•problemele ce ţin de patrimoniul oraşului, gestionarea eficientă a terenurilor de pământ, transparenţa achiziţiilor publice, a licitaţiilor, a modului în care se cheltuie banii publici etc.

R: Care sunt cele mai importante proiecte de perspectivă pe care îţi propui să le realizezi?

Radu Manoiu:Ar fi mai multe:
•implementarea unui Program complex de acţiuni destinat atragerii tinerilor, antreprenorilor în economia locală;

•crearea Centrului unic de prestare a serviciilor în cadrul Primăriei, unde locuitorii ar fi serviţi, asistaţi şi informaţi rapid, comod şi profesionist, conform practicii deja existente în primările moderne.
•crearea unei structuri de colaborare cu diaspora şi cei plecaţi peste hotare pentru a valorifica potenţialul lor, a aduce noi viziuni, a prelua bune practici şi a le deschide oportunităţi pentru reîntoarcerea la baştină.

R:Ce ar trebui să fie prioritar în activitatea Primăriei Olanu?

Radu Manoiu: Cred că trebuie să existe o mai bună comunicare şi informare a locuitorilor privitor la activităţile şi preocupările primăriei; atragerea populaţiei în luarea deciziilor, în gestionarea transparentă a fondurilor,a licitaţiilor,achiziţiilor din banii publici.
Totodată, aş evidenţia:
•mai multe parteneriatecu diferite organizaţii neguvernamentale, societatea civilă, mediul de afaceri, instituţii de cult etc.;
•cooperarea intensă cu organizaţiile finanţatoare internaţionale (fonduri europene, proiecte intercomunitare);
•acordarea unei atenţii sporite segmentului cultură, turism cultural

•nu avem ateliere de creaţie, nu avem înrădăcinată o cultură a expoziţiilor, festivalurilor, a evenimentelor culturale, care ar scoate în evidenţă identitatea noastră ca localitate şi ar crea un mediu mai favorabil de atragere a unor investiţii pentru dezvoltarea locală.
Nu au fost încă valorificate suficient posibilităţile tehnologiilor informaţionale. Cu toate că Olanu, în comparaţie cu alte localităţi, are o rază foarte bună de acoperire cu acces la Internet, calculatoare, telefonie mobilă, nu s-a reuşit transparentizarea activităţii primăriei prin
intermediul acestor instrumente de comunicare.
Toţi olanenii, indiferent la ce distanţă de primărie se află (inclusiv cei aflaţi peste hotare) au posibilitateasă fie conectaţi on-line la activitatea primăriei. Astfel, îmi propun să instituim mecanisme eficiente de comunicare, consultare a opiniei populaţiei în problemele locale şi asigurare a transparenţei activităţii primăriei.

R: Cum vei asigura dezvoltarea social-economică a comunei Olanu?

Radu Manoiu: În primul rând, voi crea o structură nouă, care va fi subordonată direct primarului, Consiliul anteprenorilor din Olanu, pentru a ne consulta şi a lansa mai multe proiecte în beneficiul businessului local.
Membri ai acestei structuri vor fi reprezentanţii mediului de afaceri. Dezvoltând businessul local, vom susţine economia şi potenţialul de dezvoltare socială a localitatii. Voi munci pentru lansarea unui bussines/parc industrial, destinat antreprenorilor şi celor care vor să iniţieze afaceri, prin intermediul căruia să dezvoltăm capacităţile locuitorilor de a deschide afaceri şi a crea locuri noi de muncă.
Voi dezvolta în continuare infrastructura drumurilor locale, reţeaua de canalizare, salubrizare, iluminare stradală, pentru a reuşi să acoperim majoritatea teritoriului, astfel încât Olanu să devină o localitate-model, atractivă pentru investitori.
Voi promova dezvoltarea antreprenoriatului social, vom încuraja afaceri care realizează venituri pentru a putea susţine o cauză socială.

R: Ce vei face pentru tinerii din Olanu?Ce rol vor avea ei în viaţa localitatii?

Radu Manoiu: În localitatea noastra există tineri energici, inventivi şi capabili de foarte multe fapte măreţe. Este datoria noastră să direcţionăm această energie şi capacităţile lor către lucruri bune.
Cu cât mai implicaţi vor fi ei în activităţi sportive, culturale, sociale, în iniţiativele primăriei, cu atât mai multe beneficii vor fi aduse localităţii. Voi fi foarte insistent în ceea ce ţine decrearea condiţiilor necesare pentru viaţa şi activitatea tinerilor, condiţii care la moment nu există.
La concret:
•voi crea un Centru multifuncţional pentru tânăra generaţie;
•voi susţine crearea unui Fond de stimulare a ideilor creative, iniţiativelor şi rezultatelor tinerilor, care contribuie la promovarea imaginii localitatii în ţară şi peste hotare;
•voi acorda o atenţie deosebită modului sănătos de viaţă, sportului şi activităţilor de dezvoltare multilaterală a tinerei generaţii.
– am sa reinfintez echipa de fotbal a localittii
Va fi instituit un Consiliu consultativ al tinerilor pe lângă primar şi vor fi analizate minuţios toate propunerile în favoarea tinerilor.

R: La Olanu locuiesc şi mulţi pensionari, invalizi si persoane vulnerabile. Grija pentru această categorie de oameni ar trebui să ocupe un loc aparte.

Radu Manoiu: Absolut de acord. De aceea, voi face o evidenta a tuturor locuitorilor pentru a afla de ce resurse au nevoie în mod prioritar. Mulţi dintre cetăţeni sunt receptivi la nevoile celor din jur, dar este necesar ca cineva să fie mai cu iniţiativă, să mobilizeze locuitorii.

R: Dacă vei ajunge primar,ce vei face în primele zile?

Radu Manoiu: În primul rând,voi discuta cu colaboratorii primăriei, voi analiza organigrama, statele de personal şi schema de încadrare, mă voi informa şi documenta cu privire la angajamentele, activităţile începute, parteneriatele, contractele, acordurile în vigoare,pentru a asigura o continuitate a iniţiativelor reuşite şi a revedea unele activităţi; voi reactualiza planul strategic şi planurile de activitate în vigoare ale primăriei, voi solicita un audit intern.
De asemenea, voi iniţia imediat consultări cu diferite grupuri, cu societatea civilă, partenerii de dezvoltare,pentru a stabili formele de colaborare şi mecanismele de asigurare a transparenţei activităţii primăriei.Ca urmare a consultărilor, voi identifica cele mai importante măsuri ce se impun a fi prioritar incluse în agenda primarului şi a consiliului local.
Voi alcătui un calendar concret al activităţilor, având drept principiu: „lucrurile bune să fie preluate şi continuate”, iar noile proiecte şi iniţiative să aducă primăria la alt nivel calitativ de dezvoltare, devenind o primărie europeană model.

R: În cazul în care vei învinge, cum vei colabora cu un consiliu local?

Radu Manoiu: Cred că cel mai corect pentru candidaţii la funcţia de primar este să fie ei însuşi responsabili de ceea ce declară. Primarul trebuie să fie un nucleu pentru consens, conciliere şi compromis între toate forţele contradictorii politice, în interesul locuitorilor. Şi în jurul lui trebuie să se adune oamenii pentru a rezolva problemele comunitatii. Astfel, eu îmi doresc o conlucrare foarte bună cu toţi, indiferent de coloratura politică. Sunt disponibil să port un dialog constructiv cu toţi reprezentanţii partidelor. Plus la toate, aş insista, precum am afirmat anterior, să asigur o transparenţă totală a activităţii primăriei, astfel încât cetăţenii să fie prezenţi faţă în faţă cu consilierii atunci când se iau deciziile, pentru a preveni o influenţă distructivă pe criterii politice.

R: Aşadar, care ar fi mesajul ce vrei să-l adresezi alegătorilor?

Radu Manoiu :Stimaţi olanenii,contez foarte mult pe susţinerea şi încrederea dumneavoastră în această campanie electorală. Cu siguranţă, Olanu merită o şansă la schimbări pozitive şi mai multe iniţiative noi. De fiecare dintre noi depinde perspectiva de mai departe a localităţii unde trăim şi vă încurajez să ne unim eforturile pentru a face mai multe lucruri bune.Ceea cevă pot promite este că îmi voi depune toată străduinţa şi eforturile pentru a nu vă dezamăgi şi a face din Olanu o localitate cu care să ne mândrim şi în care am dori să ne creştem copiii.

Vă mulţumesc anticipat şi să ne ajute Dumnezeu pe toţi!

Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea
CMF: 21200019
Realizat de SC Vila Press SRL

Leave a Response