|vineri, noiembrie 27, 2020
 • Follow Us!

Adrian Cosac, candidat PSD la Primaria Vladesti, cu sufletul alături de oameni! Votaţi continuitatea! 

Cosac Vladesti

De sute de ani, localitatea noastră are personalitate proprie, oameni destoinici, harnici, gospodării frumoase și obiceiuri de care toți locuitorii sunt mândri.

Având rădăcini cu mult peste 100 de ani în Vlădești, voi duce mai departe integritatea localității.

Experiența acumulată de-a lungul timpului îmi asigură avantajul de a putea finaliza implementarea proiectelor prioritare, necesare ridicării standardelor de viață ale locuitorilor, după ultimele norme europene.

Pe lângă toate acestea, pentru a putea valorifica potențialul turistic al zonei și a crea plus valoare, am inițiat „Proiect de obținere a statutului de localitate turistică”. 

În calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Salubrizare a Județului Vâlcea (A.D.I. Salubrizare), îmi propun finalizarea implementării proiectului „Sistem de mamnagement integrat al deșeurilor – SMID”, atât în Vlădești cât și în tot județul Vâlcea.

Un mediu curat pentru  un trai sănătos!

Adrian Cosac, candidat PSD la Primaria Vladesti

 

Untitled

PROIECTE REALIZATE ÎN INFRASTRUCTURĂ:

 • Consolidare și modernizare, prin asfaltare, a 23 de drumuri de interes local:
 • 15 prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), fonduri guvernamentale;
 • 8 drumuri de interes local prin finanțare din buget local.
 • Refacere și consolidare drumuri în satele Trundin și Fundătura;
 • Modernizare și dotare Școala Gimnazială „Grigore Mihăescu” (corp A+B), prin programul PNDL II;
 • Construcție pod peste râul Olănești, prin programul PNDL II;
 • Deviere conductă apă potabilă Ø 350 în curtea școlii, în vederea eliberării terenului, pentru realizarea proiectului ”Construire Sală de Sport Școlară”;
 • Construire alei pietonale și rigole de-a lungul DN 64;
 • Proiecte pe situații de urgență:
 • executare zid de sprijin zona Trușculești;
 • colectarea apelor de subteran și consolidare drum de acces către satul Trundin, punctul Calea Lacului;
 • Proiect asfaltare străzi Fundătura (1,2 km);
 • Proiect pentru iluminat public stradal (montarea a peste 350 de lămpi cu led);
 • „Centrul de zi de îngrijire pentru copii aflați în situație de risc” – proiect implementat, finanțat de Guvernul Romaniei, prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), prin care se asigură îngrijirea unui număr de aproximativ 30 copii pe grupă;
 • Reparații interioare, modernizare clădire primărie și dotări;
 • Reparații și întreținere ”Bază sportivă”;
 • Amenajare și consolidarea albiei râului Olănești în zona stației de epurare – stadion;
 • Amenajare și stabilizare parțială Pârâul Tulburea;
 • Extindere fibră optică pentru 3 servicii: internet, televiziune și telefonie, în satele Pleașa și Fundătura;
 • Îmbunătățiri în mai multe zone a sistemului de alimentare cu energie electrică;
 • Modernizare stații de autobuz;
 • Refacere drumuri calamitate în urma ploilor torențiale;
 • Extindere rețele de canalizare și apă potabilă;
 • Achiziții mobilier stradal;
 • Achiziție mijloace fixe și obiecte inventar pentru întreținerea și igienizarea mediului și pentru reparații curente.

 

EDUCAȚIE

 • La Școala Gimnazială Grigore Mihăescu Vlădești – Corpul B Priporu a fost inființată o bibliotecă cu peste 5000 de volume;
 • Proiecte Erasmus, împreună cu Școala Gimnaziala Grigore Mihaescu:
 • Effective Communication-Communication Skills
 • Balkans Hospot din cadrul programului Erasmus+

Au în vedere promovarea mobilității tinerilor în comunitațile gazdă, descoperirea și prezentarea realităților culturale și sociale din zonele care găzduiesc voluntari. Pe lângă acțiunile demarate în cadrul proiectului, vizitele efectuate în comunități, includ și obiectivele turistice din acele zone fapt ce reprezintă un pas important în promovarea destinațiilor;

 • Tabără de încondeiat ouă (în perioada 15-19 aprilie 2019), Primăria Vlădești, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale, al Consiliului Județean Vâlcea, Parohia Vlădești, Parohia Vlădești – Țânțulești, Școala Gimnazială “Grigore Mihăescu” Vlădești și Biblioteca publică Vlădești, a organizat cea de-a II-a ediție a “Taberei de încondeiat ouă”. La această tabără au participat grupuri de elevi de la mai multe școli.
 • Participarea la concursul ”Colinde de Crăciun” organizat de Consiliul Județean Vâlcea, cu o echipă de elevi ai Școlii Gimnaziale Grigore Mihaescu Vlădești;

 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE

 • Organizarea evenimentului “Serbările Zăpezii” ediția I, în satul Fundătura. Evenimentul a fost un prilej de bucurie pentru copiii și adulții din localitate și din afara ei;
 • Organizarea maratonului ”Winter Run Vlădești” – peste 150 de persoane din toată țara au luat startul la concursul de alergare intitulat ,,Winter Run 2020”.
 • Participarea la organizarea și desfășurarea în bune condiții a mai multor ediții a Maratonului Olteniei.

 

PROMOVAREA LOCALITĂȚII

 • Participarea la „Ziua Diplomației Românești” 29 august 2018, cu ocazia organizării la Rm.Vâlcea a “Zilei Diplomației Românești”. Reprezentanții Primariei Vlădești au prezentat Corpului Diplomatic potențialul turistic, tradițiile, meșteșugurile și un scurt istoric al localității noastre. De asemenea, s-a explicat că la Vlădești există și o frumoasă tradiție în ceea ce privește diplomația românească. Victor Mihăescu, fiu al localității Vlădești, a fost Consul General Regal al României în Bulgaria, în perioada 1907- 1933. Costumele populare, ceramica de Vlădești și produsele tradiționale din Vlădești vor fi astfel cunoscute în toate colțurile lumii.
 • Participarea la Târgul Internațional de Turism București. Adrian Cosac, primarul localităţii Vlădeşti, a promovat la Romexpo Bucureşti, în perioada 15-18 noiembrie 2018, tehnica şi arta ceramicii albe, meşteşugul ţesutului, costumele populare de Vlădeşti, produsele agricole specifice locului. Un eveniment deosebit, cu participare naţională şi internaţională.
 • Participarea și sprijinirea organizarii pregătirilor pentru sfințirea Mănăstirii „Sfântul Nectarie-Vlădești”, satul Pleașa, 9 septembrie 2018. Au participat oficialități centrale și locale, credincioși din Arhiepiscopia Râmnicului și peste 2000 de pelerini din toată țara.
 • Participarea la cel de-al 8-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor, organizat la București, în perioada 14 – 15 martie 2019, Au fost discutate teme precum consolidarea rolului autorităților locale și regionale în realizarea politicii de coeziune, prin implicarea activă a acestora și promovarea unor instrumente care să stimuleze și să sprijine dezvoltarea locală prin strategii integrate.

 

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

 

 • Finalizarea în regim de urgență a documentației pentru studiul de fezabilitate în vederea implementării proiectului de extindere rețea de gaze pentru toate gospodăriile satelor Vladești, Priporu;
 • Finalizarea procesului de modernizare prin asfaltare a tuturor drumurilor de interes local;
 • Finalizare proiect apă și canalizare pentru cele 11 zone proiectate prin POIM;
 • ”Construire Sală de Sport Școlară”, cu 102 locuri, licitație finalizată, amplasament predat la CNI;
 • Finalizare proiect modernizare alei pietonale și rigole;
 • Asfaltare drumuri de interes local în satul Trundin – stadiul proiectului: în curs de execuție;
 • Înființare cimitir proprietatea primăriei;
 • Implementarea a încă unui proiect pentru iluminat public stradal cu fonduri de la Ministerul Mediului;
 • Implementarea proiectului Complex Servicii Balneare, (obținere licență explorare – exploatare apă sărată) – valoare aproximativă 8,5 milioane euro. Centrul balnear va cuprinde: bazine interioare și exterioare cu apă sărată/ dulce pentru recuperare și terapii; spații destinate relaxării și derulării procedurilor specifice de fizioterapie; saune; sală întreținere fizică pentru realizarea procedurilor de recuperare; spații de cazare, bază de tratament, restaurant, dotarea cu 4 microbuze; echipamente necesare întreținerii bazei (buldoexcavator cu accesorii etc.) si alte amenajări;
 • Modernizare complex sportiv – stadiu: studiu de fezabilitate în curs de execuţie, valoare proiect 2,5 milioane de euro, aprobat pe lista sinteză a CNI;
 • Finalizare implementare nomenclator stradal;
 • Obținerea statutului de localitate turistică;
 • Refacere plan urbanistic;
 • Preluarea și modernizarea drumului forestier Urzicari ce face legătura prin noul pod peste râul Olănești, cu stațiunea Ocnele Mari;
 • Finalizarea lucrării „Vladesti, file de istorie”.

 

O echipă tânără dornica de afirmare!

IN MANDATUL 2020 -2024

 • Extindere rețea gaze. Racordarea fiecarei gospodării la reteaua de gaze.
 • Asfaltarea tuturor drumurilor de interes local.
 • Amenajare centru civic și piață publică în centrul Vlădeștiului.
 • Restaurare monument istoric în centrul localității Vlădești.
 • Consolidare drumuri și maluri, pâraie și torenți.
 • Consolidare zone cu alunecări de teren.
 • Reabilitarea fântânilor cu apă potabilă situate pe domeniul public al comunei Vlădești.
 • Sprijinirea locuitorilor întreprinzători în vederea obținerii de fonduri pentru turism, agroturism, pensiuni, etc.
 • Obținerea calității de „produs montan” pentru produsele agricole din Vlădești.
 • Inființarea de parteneriate public-privat pentru diverse activități ce pot crea locuri de muncă și venituri la bugetul local.
 • Înființare tabără internațională pentru elevi și studenți.
 • Modernizare drum Bercu-Cotrofoi-Laz.
 • Implementare proiect PARC AVENTURA de-a lungul râului Olănești și în izlazul Puțul Sec.
 • Implementarea programului „Cadastru gratuit la sate”.
 • Dezvoltarea centrului de olărit din localitatea Vlădești.
 • Înființarea centrului de promovare turistică.
 • Punerea în valoare a obiectivelor turistice din localitate și împrejurimi.
 • Finalizarea lucrării: „Vlădești, file de istorie”.
 • Completarea muzeului etnografic din Vlădești cu obiecte și fotografii din zonă.
 • Extindere şi modernizare sediu Primărie.
 • Promovarea periodică prin emisiuni TV, radio și presă scrisă a potențialului turistic, economic, cultural și de agrement al localității.
 • Înființarea unei plantații moderne experimentale, pentru început pe o suprafață de 5000 mp, cu pomi fructiferi din specia măr, păr, pruni.
 • Refacere teren mini fotbal, cu gazon sintetic și nocturnă.
 • Refacere plan urbanistic general (PUG) al localității.
 • Finalizarea retrocedărilor în baza legii 18 a fondului funciar.
 • Extindere și modernizare a „Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situație de risc”.
 • Înființarea unui câmp cu panouri foto-voltaice pentru producerea de energie electrică necesară iluminatului public.
 • Înființarea de plantații cu arbori și arbuști specifici zonelor de teren degradat.
 • Amenajament peisagistic pentru izlazurile din Vlădești.
 • Înființarea unui centru de colectare, procesare, conservare și valorificare a fructelor și legumelor.
 • Sărbătorirea zilei de atestare documentară a localității Vlădești.
 • Organizarea sărbătorii „Ziua Recoltei și a Ceramicii de Vlădești”.

 

Adrian Cosac, candidat PSD la Primaria Vladesti

 

Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea;  CMF: 21200019;  Realizat de SC Vila Press SRL

 

Leave a Response