|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Ionel Vlădulescu reabilitează şcoala din centrul localităţii Budești 

vladulescu-budesti-800x445

În perspectiva începerii anului şcolar, primarul Ionel Vlădulescu reabilitează şcoala din centrul localităţii Budești

În perspectiva începerii anului şcolar, primarul Ionel Vlădulescu reabilitează şcoala din centrul localităţii Budești: „Sper să finalizăm aceste lucrări până la începutul anului şcolar şi, chiar dacă nu se vor finaliza, vom găsi soluţii, adică vom face tot ce ne stă în putinţă ca profesorii şi elevii să îşi desfăşoare activitatea în condiţii optime. În aceeaşi situaţie este şi grădiniţa din satul Budeşti”. În conformitate cu prevederile legale, Primăra Budeşti a organizat în luna iunie licitaţia pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor natural în satele Barza, Bârseşti, Budeşti, Linia, Racoviţa, Ruda, Piscu Pietrei şi Bercioiu aparţinătoare comunei Budeşti. În data de 03.06.2020 a fost semnat contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în satele respective. Ofertantul câştigător este SC Premier Energy SRL, cu sediul în Bucureşti. Redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă este de 6% din tariful de distribuţie aplicat la totalul cantităţii de gaze naturale distribuite. Valoarea totală a investiţiei este de 10.033.973 lei fără TVA. Investiţiile care urmează să fie realizate de concesionar, în 32 de luni de derulare a contractului, sunt în valoare de 1.601.472 lei fară TVA. Ofertantul asigura toate cheltuielile aferente următoarelor activitati in localitate: înfiinţarea unui punct de lucru în comuna Budești, ce va asigura suportul pentru toți locuitorii, în vederea alimentării cu gaze naturale a imobilelor acestora; angajarea de personal (4 angajaţi) din localitate ce face obiectul concesiunii serviciului de distributie a gazelor naturale – comuna Budesti, care implică cheltuieli de 280.000 lei/an; achiziţionarea de echipamente, aparatura si utilaje aferente lucrărilor de execuţie a sistemului de distributie a gazelor naturale, echipamente de lucru pentru personalul angajat, autovehicule, mobilier si echipament IT, licenţe software (cheltuieli intretinere punct de lucru, cheltuieli plata impozit salarii angajati punct de lucru în valoare de 15.000 lei/an). Costurile totale vor ajunge in 10 ani la 6 milioane lei. Prin Hotărârea nr. 27/2020, Consiliul Local Budeşti a aprobat iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială Budeşti.

Leave a Response