|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

In atentia primarului Mircia Gutau: Firmele care operează în autogara Lex-Im-Pol cer sens dublu pe strada Ferdinand, fără restricții de tonaj 

strada Ferdinand

 

Mai mulți agenți economici și proprietari de case situați pe strada Ferdinand din Râmnicu Vâlcea sunt nemulțumiți de decizia administrației publice locale de a institui sens unic pe respectiva stradă și cer de urgență Poliției Rutiere și Primăriei revenirea la dublul sens, fără restricții de tonaj. Într-o adresă remisă Biroul Poliției Rutiere a Municipiului Râmnicu Valcea în data de 14 august 2020, de către 7 firme din domeniul transporturilor se menționează: „Vă solicităm să ne comunicați modul şi documentele care au stat la baza montării indicatoarelor SENS UNIC, ACCESUL INTERZIS, LIMITĂ 3,5 T apărute pe strada Ferdinand din oraşul Rm. Vâlcea. Din discuţiile purtate cu beneficiarii contractelor de prestări servicii autogară, respectiv transportatorii SC AUTONARCI SRL, SC DACOS SRL, SC AMALTOUR SRL, SC PULSAR SRL cu care aţi luat legătură, noi – SC LEX IM POL SRL – în calitate de prestatori, nefiind anunţaţi, ni s-a cerut un punct de vedere cu privire la dorinţa Primăriei Rm. Valcea de a institui strada SENS UNIC pentru strada Ferdinand, cu flux de la nord la sud şi strada următoare tot cu sens unic cu flux de la sud la nord”.

Situaţii generatoare de ambuteiaje şi de blocare a fluxurilor de circulaţie

„În lumina celor redate mai sus vă rugăm să ţineţi cont de următoarele aspecte în ceea ce priveşte atât circulaţia pe cele două străzi cât şi siguranţa rutieră. Situaţii generatoare de ambuteiaje şi de blocare a fluxurilor de circulaţie: cele două străzi prin dimensiunea lor sunt diferite ca şi încadrare făcând referire la STAT 10144/5-89 ceea ce va duce la o incapacitate de preluare a traficului generând aglomerarea acestuia; fluxul celor care doresc să ajungă la proprietăţile aflate dincolo de indicatorul INTERZIS montat pe strada Ferdinand este unul discriminatoriu, discriminarea este creată fizic prin raza de racord a străzii Banu Mărăcine cu strada Matei Basarab, intersecţia din fața staţiei de carburant ARTA MODEI (astfel, autovehioculele şi ansamblurile de vehicule de la o anumită dimensiune nu mai pot avea accesul atât la agentul economic HERVIL cât şi pentru aprovizionarea agenţilor economici de pe strada Ferdinand, respectiv descărcarea, încărcarea călătorilor din autogara care funcţionează pe această stradă); indicatorul INTERZIS montat pc strada Ferdinand generează un acces discriminatoriu pentru clienţii agenţilor economici care funcționează dincolo de el, favorizând agenţii economici situaţi în fața lui; în ceea ce priveşte modul de realizare a noilor locuri de parcare de pe strada Ferdinand vă rugăm să ne comunicaţi documentaţia ce a stat la baza efectuării lor şi în special ne interesează memoriul de siguranţă, întrucât poziţionarea lor a dus la obturarea razei de vizibilitate pentru autovehiculele care vin de pe străzile secundare ce se racordează în acestea. Considerăm că acest marcaj este unul generator de conflicte în trafic, cu consecinţe grave în ceea ce priveşte siguranţa deplasării. Vă mulţumim şi aşteptam un răspuns oficial la adresa noastră într-un termen rezonabil dar care să nu afecteze atât siguranţa circulaţiei cât şi activităţile economice din această zonă industrială. Drept urmare agenţii economici care operează în autogara Lex-Im-Pol NU sunt de acord cu introducerea sensului unic pe strada Ferdinand, cu restricții de tonaj”.

 

Poliția e de acord cu dublul sens, în timp ce Primăria va organiza o întâlnire cu firmele din zonă

 

În data de 17 august 2020, Biroul Poliției Rutiere a Municipiului Râmnicu Valcea a răspuns oficial firmei SC LEX IM POL SRL. „Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. 124/12.08.2020, vă comunicăm că în urma verificărilor şi a analizei efectuate la faţa locului, s-a stabilit ca circulaţia pe strada Ferdinand să se desfăşoare conform semnalizării rutiere actuale, respectiv în ambele sensuri”, spune Poliția Rutieră a Municipiului Râmnicu Vâlcea.

În schimb, Primăria Râmnicului a precizat că, pentru dezvoltarea zonei şi asigurării fluenţei circulaţiei între străzile Topolog, Matei Basarab, Ferdinand şi Bulevardul Nicolae Bălcescu, va organiza luni, 24 august 2020, orele 11, la Arenele Traian, o întâlnire cu toți factorii responsabili în care se pot exprima opinii cu privire la dezvoltarea locală a zonei. Vor fi prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai societăţilor comerciale din zona sus menţionată.

(Petre Coman)

Leave a Response