|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

‘’Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante” 

anunt

ANUNT DE PRESA
August 2020

‘’Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante”

Titlul proiectului: Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante”

Numele beneficiarului: S.C. STIMA NETWORK S.R.L. Codul MySMIS: : 131641 Obiectivul general al proiectului il reprezinata consolidarea pozitiei pe piata a firmei S.C. STIMA NETWORK SRL prin cresterea competitivitatii economice ca urmare a dezvoltarii unei noi activitati a societatii, datorita achizitionarii de echipamente performante ce confera societatii posibilitatea de a creste considerabil calitatea serviciilor oferite, angrenarea de forta de munca calificata, in vederea dezvoltarii sustenabile a mediului de afaceri la nivel local, regional si national. Societatea STIMA NETWORK SRL urmareste prin prezentul proiect finantarea unei investitii cu impact economic si social imediat, in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate, contribuind astfel la atingerea obiectivului instituit prin Programul Operational Regional 2014-2020. Obiectivele specifice proiectului sunt: 1. Cresterea activului societatii prin achizitionarea de echipamente performante si un software. 2. Cresterea numarului mediu al salariatilor ai societatii ca urmare a realizarii proiectului 3. Cresterea cifrei de afaceri a societatii STIMA NETWORK SRL. Valoarea totala a proiectului :1.017.242,15 lei din care contributie nerambursabila 639.409,35 lei, din care 543.497,94 lei din FEDR si 95.911,41lei din bugetul national Rezultatele proiectului: Punerea in functiune a urmatoarelor utilaje si echipamente: – nacela foarfeca electrica – 3 buc – nacela vericala electrica – 2 buc -nacela electrica cu cap articulat 20m – 1 bucata -sistem fotovoltaic- 1 buc Cresterea personalului firmei cu 5 angajati Impactul proiectului: *la nivelul mediului de afaceri regional si national-prin stimularea competitivitatii imm-urilor *din punct de vedere social, vor fi angajate 5 persoane din care 2 persoane vor fi din categoriile defavorizate *statul roman –prin atragerea de taxe si impozite aferente vanzatorilor de servicii si noilor locuri de munca , scaderea costurilor sociale aferente somerilor *ANOFM/AJOFM-prin crearea noilor locuri de munca , proiectul va contribui la reducerea impactului somajului in regiune Data începerii şi finalizării proiectului: Data inceperii proiectului 1.07.2019 Data finalizarii proiectului :31.12.2020

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei STIMA NETWORK S.R.L.

Sediu social in mun.Pitesti,aleea Dobrogea nr.2,cam. 1,bl.p10,sc B, AP.9 Tel: 0749.117.778,e-mail ramona@stima.ro Sediu social in mun.Pitesti,aleea Dobrogea nr.2,cam. 1,bl.p10,sc B, AP.9 Varianta avizata,Mihaela-Steliana Tascu-Stavre
Semnat digital de Mihaela-Steliana Tascu-Stavre

Screenshot_20200824-135432_Yahoo Mail

Leave a Response