|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Lăpușata, Nicolae Joiță, prins pe picior gresit de Curtea de Conturi 

Lapusata Joita

Primarul din Lăpușata, Nicolae Joiță, a acordat în 2018 sprijin financiar de 100 milioane de lei vechi către parohiile de pe raza unității administrativ-teritoriale cu nerespectarea, în totalitate, a prevederilor legale, conform constatărilor Curții de Conturi. La Primăria Lăpușata au mai fost descoperite diferențe de 30 miliarde de lei vechi, rezultate din reevaluarea activelor fixe și care… nu au fost înregistrate în contabilitatea instituției. La nivelul Primăriei, controlul intern managerial nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deoarece: nu toate procedurile operaţionale elaborate au fost aduse la cunoștința persoanelor implicate în aplicarea acestora; nu s-a elaborat regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului; fișele posturilor nu sunt actualizate. La Primăria Lăpușata, nu s-a organizat auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, deși aceasta a efectuat plăți în anul 2018 care au depășit pragul de 100.000 euro.

Leave a Response